Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Vloženo: 14. březen v 0:00

Čtvrtý turnaj v miniházené

Čtvrtý turnaj v miniházené

Andrea Melechová

Vloženo: 5. květen v 9:07

Platnost do: 31. srpen v 23:59

V pátek 26. 4. proběhl již čtvrtý turnaj v miniházené v tomto školním roce.

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené

Andrea Melechová

Vloženo: 5. květen v 9:02

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Ve čtvrtek 25. 4. proběhl okresní turnaj ve vybíjené. Naši borci ze 3. až 5. třídy sice skončili na 8. místě z 10 zúčastněných mužstev, i přesto jim patří naše díky za reprezentaci.

Čarodějnický den ve školní družině

Jarmila Nováková

Vloženo: 5. květen v 8:51

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:49

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Návštěva tatínka v I.B

Návštěva tatínka v I.B

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:49

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Havířská hra

Havířská hra

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:48

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Velikonoční odpoledne

Velikonoční odpoledne

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:47

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Den Země

Den Země

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:46

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Pomlázkování

Pomlázkování

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:46

Platnost do: 31. srpen v 23:59

50 let profesionálních hasičů v Kutné Hoře

50 let profesionálních hasičů v Kutné Hoře

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:45

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Hasiči na náměstí.

Návštěva dětí z MŠ SLUNÍČKO

Návštěva dětí z MŠ SLUNÍČKO

Mgr. Malinová Michaela

Vloženo: 5. květen v 8:43

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Návštěva dětí z MŠ Benešova.

Klub 2 - Vycházka po Kutné Hoře

Klub 2 - Vycházka po Kutné Hoře

Vloženo: 5. květen v 8:42

Tak jsme vyrazili po Kutnohorských pověstech....

Klub2 - Velikonoční beránek

Klub2 - Velikonoční beránek

Vloženo: 5. květen v 8:41

Pečení v Klubíku....

2.Praxe pro 8.tř. na SOŠ a SOU řemesel KH

2.Praxe pro 8.tř. na SOŠ a SOU řemesel KH

Vloženo: 5. květen v 8:41

Praktický den pro 8.ročník...

Kamenka má talent

Kamenka má talent

Andrea Melechová

Vloženo: 17. duben v 11:53

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Ve čtvrtek 11. dubna jsme zrealizovali 1. ročník talentové soutěže.

Pátý kurzík pro předškolní děti

Mgr. Hana Vrbová

Vloženo: 12. duben v 11:21

Dne 4. 4. 2019 proběhlo poslední setkání s  předškoláky a jejich rodiči. Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je prima… zaznívalo po celé setkání. Děti pracovaly ve třech centrech ( Bovískovo centrum zdraví, Zahradník, Výtvarník). Ovoce a zeleninu třídily za využití všech svých smyslů (největší úspěch měla ochutnávka ovoce). Po skončení center proběhla společná reflexe (hodnotící kruh) dětí. Na samém konci se děti rozloučily naučenou básničkou. Za podporu děkujeme Městu Kutná Hora .

Informace ze ZŠ a Praktické školy Kutná Hora

Andrea Melechová

Vloženo: 10. duben v 17:50

Platnost do: 31. srpen v 23:59

ZŠ a Praktická škola Kutná Hora, Na Náměti 417 otevírá od 1. 9. 2019 třídu pro žáky s vadami řeči, třídu pro žáky s poruchou autistického spektra a Praktickou školu jednoletou.

Více informací najdete v přiloženém letáku.

Březen ve ŠD

Jarmila Nováková

Vloženo: 10. duben v 16:21

Medvědí týden

Jarmila Nováková

Vloženo: 10. duben v 16:20

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání