Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nás čeká v září

  • Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 29. srpen v 18:10

Platnost do: 30. září v 23:59

2. 9. Zahájení školního roku 2019/2020

         Žáci se sejdou v kmenových učebnách

3. 9. Výuka v 1. tř. do 9:30 hodin

         1. stupeň – výuka končí v 11:30 hodin

         2. stupeň – výuka končí v 12:25 hodin

4. 9. Výuka probíhá dle rozvrhu

6. 9. Fotografování žáků 1. ročníku do Mladé fronty

13. 9. Preventivní program pro 7. třídu

16. 9. "Společnou cestou" MAP - 4. ročník

             Třídní schůzka pro 3. ročník - 16:30 hodin

19. 9. Ukázky řemesel - Hrádek - 8. a 9. ročník

20. 9. "Hrou proti AIDS" - DDM - 8. a 9. ročník

             Schůzka zástupců ŽŠR - 3. vyuč. hodina

27. 9. Shromáždění žáků a učitelů v aule školy

30. 9. Zahájení projektu EDISON, který se zaměřuje na poznávání odlišných kultur a národností. Projekt potrvá do 4. 10.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání