Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Quo vadis elektroniko? / Kam kráčíš elektroniko?

  • Simona Vrbová

Vloženo: 27. leden v 13:37

Platnost do: 30. červen 2030 v 23:59

V pátek 24. ledna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili přednášky na VOŠ a SPŠ v Kutné Hoře, kterou vedl pan prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. a kde se žáci dozvěděli o vývoji elektroniky od jejích prvních krůčků až po dnešní moderní formy. Pan profesor dále nastínil, jaká by mohla být budoucí forma elektroniky a jak by mohla zjednodušit naše životy. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání