Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56

  • Mgr. Libuše Štická

Vloženo: 10. leden 2016

Zobrazeno: 11333×

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do projektu EU OPVK Výzva č. 56 s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků ZŠ Kutná Hora, číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1410. Projekt byl ukončen 31. 12. 2015. Získané peníze byly použity na rozvoj čtenářství formou čtenářských dílen ve 3. a 6. ročníku, na nákup literatury do žákovské knihovny, dále se zúčastnilo 20 žáků zahraničního jazykového kurzu v Anglii, 1 učitel cizích jazyků zahraničního jazykového kurzu v Anglii a 1 učitel zahraniční stáže v Anglii. Tento projekt byl pro naši školu velkým přínosem.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání