Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základní informace o Školní jídelně Jiráskovy sady pro rok 2019/2020

  • Andrea Melechová

Vloženo: 6. leden v 6:15

web: http://www.skolnijidelnykh.cz/

TELEFON do jídelny: 327 513 965,

EMAIL do jídelny: SJJiraskovysady@seznam.cz

 

Od 1. 9. 2016 je možno obědy přihlašovat, odhlašovat a měnit i na internetu – pokud máte o tuto službu zájem, vyzvedněte si v jídelně přihlašovací údaje. Odkaz pro přihlášení naleznete na 

https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Je možné si i stáhnout aplikaci do mobilního telefonu.

 

Žádáme rodiče dětí platících inkasem, aby si zvýšili v bance limit na zálohy za obědy. U jednoho dítěte na 800,-- Kč, u dvou dětí na 1.600,-- Kč.

 

S účinností od 1. 9. 2019 se zvyšují ceny obědů o 2,-- Kč ve všech kategoriích takto:

Ceny obědů v příštím školním roce: 

Děti, které ve školním roce 2019/2020 (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) dovrší

7 – 10 let = I. kategorie = 26,-- Kč

11 – 14 let = II. kategorie = 29,-- Kč

15 let a více = III. kategorie = 32,-- Kč

nedovrší 7 let = kategorie P = 20,-- Kč

Toto zvýšení je v souvislosti s růstem cen základních potravin.

 

PRODEJ ČIPU = 125,-- Kč

PRODEJ DRUHÉHO ČIPU = 125,-- Kč

VRÁCENÍ ČIPU = 125,-- Kč

 

PRODEJ DRUHÉ KARTY = 30,-- Kč

VRÁCENÍ KARTY = 100,-- Kč

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání