Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Březen ve ŠD

  • Jarmila Nováková

Vloženo: 10. duben v 11:34

 V březnu jsme ve školní družině dokončili povídání si o zimě, zdraví a našem těle a začali si povídat o Kutné Hoře- památkách, významných osobnostech, historii města i současných institucích a službách ve městě. Vyrobili jsme si maketu našeho města a začali se připravovat na Velikonoce.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání