Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 5. říjen 2019 v 13:20

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Škola hrou

Měsíc září jsme věnovali opakování učiva druhého ročníku. Žáci v hodinách často střídají aktivity, formy i metody práce. Učí se pracovat samostatně, ve dvojicích i větších skupinách. Mezi nejoblíbenější činnosti dětí patří karty s kolíčky. Žáci se navzájem střídají a sami si zkouší, jaké to je být v roli učitele. V matematice se neobejdeme bez početního krále a v českém jazyce je pro děti odměnou běhací diktát. V měsíci září děti zpracovaly projekt do prvouky, na kterém se naučily rozdíly mezi městem a vesnicí a získaly základní poznatky o své vlasti. Abychom mohli v hodinách aktivně pracovat, stanovili jsme si společně s paní učitelkou třídní pravidla, která se snažíme dodržovat a respektovat.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání