Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Vloženo: 14. března 2019 v 0:00

Novinky z Kamenky - červenec 2021

Novinky z Kamenky - červenec 2021

Andrea Melechová

Vloženo: 27. července v 13:03

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 172×

Co se děje ve škole, když mají děti prázdniny a většina zaměstnanců dovolenou?

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 15. července v 22:11

Zobrazeno: 249×

Smutná zpráva

Smutná zpráva

Věra Krulišová

Vloženo: 12. července v 21:29

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 244×

Po delší nemoci nás 12. 7. navždy opustil dlouholetý věrný přítel a maskot školy kocour Ámosek. S láskou budeme vzpomínat.

Seznam pomůcek do 1. třídy

Andrea Melechová

Vloženo: 29. června v 17:10

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 156×

Vážení rodiče,

Níže posíláme seznam pomůcek pro děti do 1.třídy.

Těšíme se na viděnou 1.září v 7.50 v aule školy :-)

Projekt Příběhy našich sousedů 2021

Projekt Příběhy našich sousedů 2021

Věra Krulišová

Vloženo: 28. června v 21:07

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 248×

I v letošním školním roce se náš žákovský tým zúčastnil projektu Příběhy našich sousedů pod záštitou organizace Post Bellum a koordinátorky MAPu Kutnohorsko paní Ivy Vopěnkové. Tentokrát byli členové týmu Patrik Spurný ze 7. ročníku, Anežka Formáčková z 8. ročníku, Viktorie Novotná a Anh Ninh Le Ngoc z 9. ročníku. 

Dobrý duch Kamenky hlídá přání druháků

Mgr. Yvetta Jeřábková

Vloženo: 28. června v 17:08

Dobrý duch Kamenky hlídá ve staré věži testamenty druháků, což jsou přání, která si napsali na začátku školního roku. Dnes jsme je s veškerou parádou a potichu (bojím, bojím) uložili v tajné skrýši, kam nikdo nesmí a v duchu jsme si ještě přidali: ať se ve zdraví sejdeme ve třetí třídě.

Občanská poradna Kutná Hora

Občanská poradna Kutná Hora

Andrea Melechová

Vloženo: 25. června v 13:18

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Služba je určena pro všechny, kdo se ocitli v nouzi a potřebují poradenskou pomoc.

Poděkování našim dárcům

Poděkování našim dárcům

Andrea Melechová

Vloženo: 23. června v 9:33

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 111×

V souvislosti s pandemií COVID19 a zavedením distanční výuky i do základního vzdělávání škole velmi narostla potřeba informační a komunikační (ICT) techniky a sluší se tak poděkovat všem, kdo se na rozšíření našeho malého a zastarávajícího ICT parku podíleli.

Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Andrea Melechová

Vloženo: 23. června v 6:18

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 187×

Vážení rodiče, milí žáci,

pro další školní rok Vám budeme moci nabídnout následující kroužky. O časech jejich konání Vás budeme informovat na konci prázdnin.

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 17. 5. 2021

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 17. 5. 2021

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 14. května v 13:51

Zobrazeno: 239×

 

Milí rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se obnovuje speciálně pedagogická péče pro žáky I. a II. stupně v prezenční formě, žáci budou na hodiny SPP docházet dle původních individuálních rozvrhů. Těším se na pravidelné osobní setkávání, navážeme na reedukaci, která doposud probíhala většinou v on-line formě. IT technologií a osvědčených reedukačních programů v učebnách Google Classroom budeme i nadále využívat. 

 

Konzultačních hodin osobně ve škole (viz. níže) mohou využívat rodiče, pedagogové i žáci. 

Rozkvetlé louky

Rozkvetlé louky

Andrea Melechová

Vloženo: 13. května v 6:35

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 348×

Milí žáci, vážení rodiče,

jménem Komise pro životní prostředí i jménem svým děkuji všem, kteří jste se zapojili do výtvarné soutěže "O nejkrásnější louku".

Článek ve Zručských novinách o týmu dětského duševního zdraví

Článek ve Zručských novinách o týmu dětského duševního zdraví

Andrea Melechová

Vloženo: 3. května v 8:52

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 267×

V příloze najdete rozhovor s Klárou Laurenčíkovou, předsedkyní ČOSIV, k mobilním multioborovým týmům dětského duševního zdraví, které v současnosti vznikají a které od 1. 7. 2021 začnou působit v kutnohorském regionu.

První den ve škole.... po dlouhé době

První den ve škole.... po dlouhé době

Andrea Melechová

Vloženo: 12. dubna v 20:22

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 255×

Vážení rodiče, milí žáci,

s potěšením mohu oznámit, že dnes do školy přišlo 88% všech žáků, kteří do školy přijít měli, a že si podle mých informací den užili děti i učitelé (a doufám, že i rodiče :-)), i přes stále nastavená přísná opatření 3R.

To vše se 100% negativních testů.

Zároveň chci vyzvat rodiče, kteří spadají do kategorie "vybrané profese" (tedy zaměstnanci IZS a další zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci atp.) a kteří nám potřebují své děti svěřit do péče i v týdnech, kdy jejich děti nemají prezenční výuku - napište mi, prosím, na 

andrea.melechova@zskamenka.cz

abychom mohli případně péči o Vaše děti zorganizovat.

Přeji všem dětem, jejich rodičům i našim zaměstnancům, aby si dny prezenční výuky společně užívali a doufám, že takto budou v dohledné době moci nastoupit i děti druhostupňové.

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 12. 4. 2021

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 12. 4. 2021

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 9. dubna v 16:02

Platnost do: 1. září v 23:59

Zobrazeno: 271×

Milí rodiče a žáci,

od 12. 4. 2021 se rotačně vrací děti I. stupně do školy. Speciálně pedagogická péče bude pro žáky probíhat dle rozvrhu prezenčního - osobně (pro žáky, kteří budou ve škole) a dle rozvrhu distančního on-line (pro žáky, kteří budou doma na on-line výuce). Pro žáky II. stupně zatím potrvá speciáně pedagogické péče v online formě. Pokud byste potřebovali pro své dítě konzultaci v oblasti speciálně pedagogického poradenství (výukové obtíže, obtíže v chování, vhodné pomůcky, způsoby učení a nápravy...), kontaktujte mě na emailu níže nebo telefonu. Jsem pro Vás k dispozici osobně ve škole nebo přes on-line spojení.                                                                                                                                                           

Školní poradenské pracoviště - kabinet spec.pedagoga, II. patro

Konzultační hodiny od 12. 4. 2021

Konzultační hodiny pro rodičečtvrtek    15: 00 - 16: 00 hod.

Konzultační hodiny pro pedagogyčtvrtek    14: 00 - 15: 00 hod.                                                               

 

Konzultační hodiny pro žáky: úterý, čtvrtek, pátek 9: 30 - 9: 50 hod. (velká přestávka)

 

Jiný termín dle předchozí dohody.

 

Kontakt : 

327 512 229 nebo 736 752 225    

E-mail : marketa.milackova@zskamenka.cz

Gratulujeme Isabelce a Tondovi z 1.třídy!

Jarmila Nováková

Vloženo: 11. března v 15:04

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 23. ledna v 9:42

Platnost do: 31. srpna v 23:59

„Labyrintem barokního světa“

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Mgr. Králíková Michaela

Vloženo: 4. prosince 2020 v 16:28

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 460×

Suterén Kamenné stezky část II.

Suterén Kamenné stezky část II.

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 7:24

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 543×

V rámci projektu IROP „Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa“, s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255 jsme mohli zrekonstruovat místnost pro řemeslnou dílnu, místnost pro strojní dílnu, místnost pro skládek, místnost určenou pro toalety chlapecké i dívčí, místnost pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu, částečně chodbu a vstupní schody.

V této části Vám nabízíme fotodokumentaci výměny oken a proměny chodby a WC.

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 7:23

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zobrazeno: 516×

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně, milí kolegové, 

s potěšením Vám mohu oznámit, že v úterý 10. listopadu 2020 proběhla v suterénu naší budovy závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu, za účasti zástupců MÚ Kutná Hora - stavebního úřadu a odboru správy majetku, zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pana místostarosty, generálního dodavatele stavby ing. Vokouna a zástupců investora, tedy naší školy.

Pojďme spolu vytvořit výzdobu na vánoční strom!

Jarmila Nováková

Vloženo: 13. listopadu 2020 v 14:11

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání