Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Vloženo: 14. března 2019 v 0:00

K organizaci výuky od 30. 11. 2O2O

Andrea Melechová

Vloženo: 22. listopadu v 14:17

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 199×

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

na základě lepšící se epidemiologické situace a informací z MŠMT, které přikládám v příloze, se vrací většina našich žáků - vašich dětí zpět k prezenční výuce.

Protiepidemický systém PES

Protiepidemický systém PES

Andrea Melechová

Vloženo: 16. listopadu v 10:06

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 74×

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně a kolegové,

ZDE najdete informace MZ ČR k aktuální epidemiologické situaci, na základě kterých se (ne)budou moci vrátit další ročníky do školy k prezenční výuce a (ne)budou rozvolňována další opatření, v příloze pak PES pro školství.


S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Mgr. Králíková Michaela

Vloženo: včera v 16:28

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zobrazeno: 41×

ČERTE! MY SE TĚ NEBOJÍME....

ČERTE! MY SE TĚ NEBOJÍME....

Mgr. Králíková Michaela

Vloženo: včera v 16:23

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 60×

Trojkroužek III.B

Trojkroužek III.B

Mgr. Králíková Michaela

Vloženo: včera v 16:13

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 26×

Vánoční svícen z jablíčka

Mikuláš opět po roce - 4. třída

Mikuláš opět po roce - 4. třída

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: včera v 14:20

Platnost do: 1. září 2021 v 23:59

Zobrazeno: 81×

A přece přišel...

A přece přišel...

Věra Krulišová

Vloženo: včera v 10:15

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 103×

...myslíme tedy Mikuláše s andělem a čerty.

Poslední podzimní dny ve ŠD- 2.oddělení (1. třída)

Jarmila Nováková

Vloženo: 3. prosince v 12:19

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Jídelní lístek od 7. do 11. 12. 2020

Andrea Melechová

Vloženo: 3. prosince v 6:35

Platnost do: 11. prosince v 23:59

Čtvrťáci zase společně ve škole - ADVENTNÍ ČAS

Čtvrťáci zase společně ve škole - ADVENTNÍ ČAS

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 2. prosince v 15:42

Platnost do: 1. září 2021 v 23:59

Zobrazeno: 121×

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA PO NÁVRATU DO ŠKOLY

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA PO NÁVRATU DO ŠKOLY

Mgr. Králíková Michaela

Vloženo: 30. listopadu v 13:50

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 63×

ZLATÝ AMOS

ZLATÝ AMOS

Andrea Melechová

Vloženo: 30. listopadu v 11:21

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 105×

Milí naši žáci,

nominujte svou oblíbenou učitelku nebo oblíbeného učitele :-).

Více informací najdete v příloze.

Virtuální prohlídka Hotelové školy v Poděbradech

Andrea Melechová

Vloženo: 30. listopadu v 9:17

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze najdete informace k virtuální prohlídce školy. Další informace pak najdete na webu školy.

COVID - FAQ

Andrea Melechová

Vloženo: 30. listopadu v 6:41

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 41×

V příloze najdete dokument Think Tanku pro vzdělávání (pod záštitou Karlovy univerzity), který odpovídá na nejrůznější dotazy ohledně koronavirových opatření na školách

Burza škol online

Andrea Melechová

Vloženo: 30. listopadu v 6:28

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 42×

Vážení rodiče, milí žáci,

na portále Burza škol online máte možnost se přímo propojit s některými středními školami a učilišti pomocí on-line videokonferencí (Microsoft Teams/Google Meet/…), ve stanoveném termínu výstav.

Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 17:21

Platnost do: 28. února 2021 v 23:59

Zobrazeno: 70×

Vážení rodiče, milí žáci,

jste srdečně zváni na VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje, který připravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu . Na portále se prezentují střední školy Středočeského kraje, které měly zájem se představit žákům ZŠ a jejich rodičům a oslovit je ke studiu na jejich školách. Střední školy poskytly videa nebo prezentace, popř. náborové letáky, které si pro nábor žáků připravily.

Tato forma představení byla zvolena jako pomoc školám vzhledem k omezením, která nyní probíhají. Běžně tyto školy využívají představení na veletrzích škol, kde dochází k přímé komunikaci, toto bohužel není nyní umožněno. 

Kromě dalších zajímavých informací najdete na portále také termíny on line dní otevřených dveří některých škol.

V příloze najdete plakát a pozvánku k akci.

Suterén Kamenné stezky část II.

Suterén Kamenné stezky část II.

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 7:24

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zobrazeno: 90×

V rámci projektu IROP „Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa“, s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255 jsme mohli zrekonstruovat místnost pro řemeslnou dílnu, místnost pro strojní dílnu, místnost pro skládek, místnost určenou pro toalety chlapecké i dívčí, místnost pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu, částečně chodbu a vstupní schody.

V této části Vám nabízíme fotodokumentaci výměny oken a proměny chodby a WC.

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 7:23

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zobrazeno: 139×

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně, milí kolegové, 

s potěšením Vám mohu oznámit, že v úterý 10. listopadu 2020 proběhla v suterénu naší budovy závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu, za účasti zástupců MÚ Kutná Hora - stavebního úřadu a odboru správy majetku, zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pana místostarosty, generálního dodavatele stavby ing. Vokouna a zástupců investora, tedy naší školy.

Pojďme spolu vytvořit výzdobu na vánoční strom!

Jarmila Nováková

Vloženo: 13. listopadu v 14:11

Zápis ze schůzky ŽŠR 12.11.

Věra Krulišová

Vloženo: 12. listopadu v 13:59

Platnost do: 12. prosince v 23:59

I přes tuto nelehkou dobu se dokázali zástupci žákovské školní rady sejít přes platformu Google Meet, aby si sdělili důležité inofrmace a postřehy z distanční výuky.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání