Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Vloženo: 14. března 2019 v 0:00

Únikáři z osmičky

Únikáři z osmičky

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 10. října v 11:34

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

Úniková hra pro školy - UNESCO 25 let  - zná vítěze.

Září v 1. B

Mgr. Mariola Rychlá Wygrys

Vloženo: 6. října v 17:50

Platnost do: 31. října v 23:59

Posuďte sami, jak se nám práce v 1. B během uplynulého měsíce dařila.

Září ve 4.B

Petra Diepoldová

Vloženo: 1. října

Platnost do: 31. října

Zobrazeno: 140×

Září ve 4.B

Sbírej kaštany a žaludy

Sbírej kaštany a žaludy

Věra Krulišová

Vloženo: 23. září v 22:26

Platnost do: 22. října v 23:59

Podzimní měsíce jsou v naší škole ve znamení sběru kaštanů a žaludů. Pomáháme tak našim myslivcům zajistit krmení pro lesní zvířátka na zimní období. Sběr se koná formou soutěže. 

Kaštany a žaludy budeme opět vybírat na školním dvoře před bočním vchodem do školy ve dvou termínech - 15.10. a 22.10. od 7:00 - 7:50

Práci nám usnadníte, pokud budete mít kaštany zvážené.

S pozdravem Martin Blahník

Adaptační kurz 7. třídy

Adaptační kurz 7. třídy

Věra Krulišová

Vloženo: 22. září v 23:02

Platnost do: 31. října v 23:59

Zobrazeno: 241×

Dne 20.9. se sedmáci vydali na tři dny do rekreačního střediska Garnataurus u Vlastějovic v rámci adaptačního kurzu.

Odjezd našich druháků a sedmáků na adaptační kurz

Andrea Melechová

Vloženo: 20. září v 18:02

Platnost do: 31. října v 23:59

Zobrazeno: 151×

Díky Nadačnímu fondu Eduzměna a jeho aktivitám ve prospěch zlepšení školství a také díky laskavému přispění firmy Silnice Čáslav a.s. mohli dnes naši druháci a sedmáci odjet na adaptační kurz do RS Garnataurus u Vlastějovic, kde na ně čeká nabitý program v režii Prázdninové školy Lipnice.

Pozvánka na přednášku v Dačického domě

Andrea Melechová

Vloženo: 20. září v 10:51

Platnost do: 21. října v 23:59

Zobrazeno: 96×

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 18hodin se v Dačického domě koná přednáška k tématu parašutistických výsadků na území protektorátu Čechy a Morava.

Více info v příloze.

Informace pro deváťáky

Mgr. Libuše Štická

Vloženo: 19. září v 17:53

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

VZDĚLÁVÁNÍ žáků se SPECIÁLNÍIMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 2021/2022

VZDĚLÁVÁNÍ žáků se SPECIÁLNÍIMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 2021/2022

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 12. září v 18:00

Zobrazeno: 127×

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  2021/2022

LOGOPEDICKÁ PREVENCE 2021/2022

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 11. září v 19:37

Platnost do: 30. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 268×

Kutnohorský Tým duševního zdraví se představuje

Kutnohorský Tým duševního zdraví se představuje

Andrea Melechová

Vloženo: 10. září v 9:05

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 173×

Od 1. 7. 2021 fungují v regionu (ORP) Kutnohorsko 2 mobilní týmy pro podporu (nejen) dětského duševního zdraví. 

Jeden má sídlo na ZŠ Zruč a pohybuje se spíše v jihozápadní části regionu.

Ten druhý má sídlo na ZŠ Kamenná stezka a pohybuje se spíše v severovýchodní části regionu.

Pokud si myslíte, že by Vám tým mohl pomoci, neváhejte se na něj obrátit.

Více informací včetně kontaktu najdete níže a v příloze.

Páťáci na dopravním hřišti

Páťáci na dopravním hřišti

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 4. září v 20:33

Platnost do: 1. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 226×

5. třída - adaptační pobyt Zbraslavice

5. třída - adaptační pobyt Zbraslavice

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 4. září v 20:32

Platnost do: 1. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 260×

Konzultační hodiny speciálního pedagoga na tento školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny speciálního pedagoga na tento školní rok 2021/2022

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 2. září v 23:25

Platnost do: 5. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 689×

Základní informace pro rodiče ke školnímu roku

Andrea Melechová

Vloženo: 1. září v 17:17

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

Vážení rodiče, milí žáci,

V příloze najdete dokument se základními informacemi ke školnímu roku.

S pozdravem 

Andrea Melechová Ruthová

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 17. 5. 2021

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 17. 5. 2021

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 14. května v 13:51

Zobrazeno: 358×

 

Milí rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se obnovuje speciálně pedagogická péče pro žáky I. a II. stupně v prezenční formě, žáci budou na hodiny SPP docházet dle původních individuálních rozvrhů. Těším se na pravidelné osobní setkávání, navážeme na reedukaci, která doposud probíhala většinou v on-line formě. IT technologií a osvědčených reedukačních programů v učebnách Google Classroom budeme i nadále využívat. 

 

Konzultačních hodin osobně ve škole (viz. níže) mohou využívat rodiče, pedagogové i žáci. 

ŠVP

Superadministrator

Vloženo: 31. srpna 2020 v 16:28

Zobrazeno: 34712×

Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu začala na naší škole od školního roku 2007/2008 v prvních a šestých třídách. Pro tento program jsme stanovili motivační název "Tvořivá stezka", který vyplývá z jeho charakteristiky. Ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka podle ŠVP ZV ve všech ročnících školy.
Od školního roku 2013/2014 vyučujeme podle nově upraveného vzdělávacího programu.
Ve školním roce 2016/2017 došlo k dalším úpravám ŠVP.
Od školního roku 2020/2021 platí nový ŠVP (počínaje 1. ročníkem), který zavádí povinný předmět Anglický jazyk už od 1. třídy, upravuje hodnocení výsledků vzdělávání v předmětu Německý jazyk a upravuje vzdělávání ve školní družině. Pro organizaci výuky angličtiny v ročnících 2. až 9. platí ŠVP stávající.
Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Vloženo: 31. srpna 2020 v 16:22

Zobrazeno: 20547×

Milí žáci, vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 budou platit nová Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád), která zohledňují povinnou účast na distanční výuce podle zákona číslo 349/2020 Sb. 

 

Nový školní řád - platný od 1. 9. 2020

Vloženo: 31. srpna 2020 v 16:17

Zobrazeno: 20430×

Milí žáci, vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 bude platit nový školní řád, který zohledňuje povinnou účast na distanční výuce podle zákona číslo 349/2020 Sb. 

 

Do části I. oddíl C jsme přidali bod 5:

5. V souvislosti s vydáním zákona č. 349/2020 Sb. o zvláštních pravidlech při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách platí pro omlouvání absencí žáků při distanční výuce stejná pravidla jako v bodech 1 a 4 oddílu C.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg