Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Vloženo: 14. března 2019 v 0:00

5. třída - projektový den "KUTNOHORSKÝ SLABIKÁŘ"

5. třída - projektový den "KUTNOHORSKÝ SLABIKÁŘ"

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 14. října v 21:31

Platnost do: 1. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 147×

Poklady sedlecké katedrály

Poklady sedlecké katedrály

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 12. října v 18:03

Platnost do: 23:59

Deváťáci zavítali do sedlecké katedrály, která byla v roce 1995 zapsaná do seznamu památek UNESCO.

BEZPEČNÝ INTERNET - 5. třída

BEZPEČNÝ INTERNET - 5. třída

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 12. října v 15:05

Platnost do: 1. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 142×

Tvoříme v 5. třídě  "Podzim je tu..."

Tvoříme v 5. třídě "Podzim je tu..."

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 12. října v 14:36

Platnost do: 1. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 179×

O pracovních činnostech jsme tvořili z přírodnin a moc nás to bavilo !!!   : )  : )  : )

Jak to chodí v 5. třídě? Nahlédněte...  : )

Jak to chodí v 5. třídě? Nahlédněte... : )

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 11. října v 14:37

Zobrazeno: 231×

Únikáři z osmičky

Únikáři z osmičky

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 10. října v 11:34

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

Úniková hra pro školy - UNESCO 25 let  - zná vítěze.

Informace pro deváťáky

Mgr. Libuše Štická

Vloženo: 19. září v 17:53

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

VZDĚLÁVÁNÍ žáků se SPECIÁLNÍIMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 2021/2022

VZDĚLÁVÁNÍ žáků se SPECIÁLNÍIMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 2021/2022

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 12. září v 18:00

Zobrazeno: 212×

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  2021/2022

LOGOPEDICKÁ PREVENCE 2021/2022

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 11. září v 19:37

Platnost do: 30. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 371×

Kutnohorský Tým duševního zdraví se představuje

Kutnohorský Tým duševního zdraví se představuje

Andrea Melechová

Vloženo: 10. září v 9:05

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 247×

Od 1. 7. 2021 fungují v regionu (ORP) Kutnohorsko 2 mobilní týmy pro podporu (nejen) dětského duševního zdraví. 

Jeden má sídlo na ZŠ Zruč a pohybuje se spíše v jihozápadní části regionu.

Ten druhý má sídlo na ZŠ Kamenná stezka a pohybuje se spíše v severovýchodní části regionu.

Pokud si myslíte, že by Vám tým mohl pomoci, neváhejte se na něj obrátit.

Více informací včetně kontaktu najdete níže a v příloze.

Organizace školního roku 2021-2022

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 5. září v 12:32

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Páťáci na dopravním hřišti

Páťáci na dopravním hřišti

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 4. září v 20:33

Platnost do: 1. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 308×

5. třída - adaptační pobyt Zbraslavice

5. třída - adaptační pobyt Zbraslavice

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 4. září v 20:32

Platnost do: 1. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 329×

Konzultační hodiny speciálního pedagoga na tento školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny speciálního pedagoga na tento školní rok 2021/2022

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 2. září v 23:25

Platnost do: 5. září 2022 v 23:59

Zobrazeno: 770×

Základní informace pro rodiče ke školnímu roku

Andrea Melechová

Vloženo: 1. září v 17:17

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

Zobrazeno: 355×

Vážení rodiče, milí žáci,

V příloze najdete dokument se základními informacemi ke školnímu roku.

S pozdravem 

Andrea Melechová Ruthová

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 17. 5. 2021

Speciálně pedagogická péče + konzultační hodiny od 17. 5. 2021

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 14. května v 13:51

Zobrazeno: 415×

 

Milí rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se obnovuje speciálně pedagogická péče pro žáky I. a II. stupně v prezenční formě, žáci budou na hodiny SPP docházet dle původních individuálních rozvrhů. Těším se na pravidelné osobní setkávání, navážeme na reedukaci, která doposud probíhala většinou v on-line formě. IT technologií a osvědčených reedukačních programů v učebnách Google Classroom budeme i nadále využívat. 

 

Konzultačních hodin osobně ve škole (viz. níže) mohou využívat rodiče, pedagogové i žáci. 

ŠVP

Superadministrator

Vloženo: 31. srpna 2020 v 16:28

Zobrazeno: 35052×

Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu začala na naší škole od školního roku 2007/2008 v prvních a šestých třídách. Pro tento program jsme stanovili motivační název "Tvořivá stezka", který vyplývá z jeho charakteristiky. Ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka podle ŠVP ZV ve všech ročnících školy.
Od školního roku 2013/2014 vyučujeme podle nově upraveného vzdělávacího programu.
Ve školním roce 2016/2017 došlo k dalším úpravám ŠVP.
Od školního roku 2020/2021 platí nový ŠVP (počínaje 1. ročníkem), který zavádí povinný předmět Anglický jazyk už od 1. třídy, upravuje hodnocení výsledků vzdělávání v předmětu Německý jazyk a upravuje vzdělávání ve školní družině. Pro organizaci výuky angličtiny v ročnících 2. až 9. platí ŠVP stávající.
Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Vloženo: 31. srpna 2020 v 16:22

Zobrazeno: 20687×

Milí žáci, vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 budou platit nová Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád), která zohledňují povinnou účast na distanční výuce podle zákona číslo 349/2020 Sb. 

 

Nový školní řád - platný od 1. 9. 2020

Vloženo: 31. srpna 2020 v 16:17

Zobrazeno: 20589×

Milí žáci, vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 bude platit nový školní řád, který zohledňuje povinnou účast na distanční výuce podle zákona číslo 349/2020 Sb. 

 

Do části I. oddíl C jsme přidali bod 5:

5. V souvislosti s vydáním zákona č. 349/2020 Sb. o zvláštních pravidlech při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách platí pro omlouvání absencí žáků při distanční výuce stejná pravidla jako v bodech 1 a 4 oddílu C.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg