Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Vloženo: 14. března 2019 v 0:00

Jídelní lístek od 30.11. do 4. 12. 2020

Andrea Melechová

Vloženo: 26. listopadu v 17:22

Platnost do: 4. prosince v 23:59

PLATBY OBĚDŮ NA PROSINEC

Andrea Melechová

Vloženo: 25. listopadu v 7:18

Platnost do: 23:59

Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 17:21

Platnost do: 28. února 2021 v 23:59

Zobrazeno: 52×

Vážení rodiče, milí žáci,

jste srdečně zváni na VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje, který připravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu . Na portále se prezentují střední školy Středočeského kraje, které měly zájem se představit žákům ZŠ a jejich rodičům a oslovit je ke studiu na jejich školách. Střední školy poskytly videa nebo prezentace, popř. náborové letáky, které si pro nábor žáků připravily.

Tato forma představení byla zvolena jako pomoc školám vzhledem k omezením, která nyní probíhají. Běžně tyto školy využívají představení na veletrzích škol, kde dochází k přímé komunikaci, toto bohužel není nyní umožněno. 

Kromě dalších zajímavých informací najdete na portále také termíny on line dní otevřených dveří některých škol.

V příloze najdete plakát a pozvánku k akci.

Suterén Kamenné stezky část II.

Suterén Kamenné stezky část II.

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 7:24

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zobrazeno: 67×

V rámci projektu IROP „Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa“, s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255 jsme mohli zrekonstruovat místnost pro řemeslnou dílnu, místnost pro strojní dílnu, místnost pro skládek, místnost určenou pro toalety chlapecké i dívčí, místnost pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu, částečně chodbu a vstupní schody.

V této části Vám nabízíme fotodokumentaci výměny oken a proměny chodby a WC.

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 7:23

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zobrazeno: 119×

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně, milí kolegové, 

s potěšením Vám mohu oznámit, že v úterý 10. listopadu 2020 proběhla v suterénu naší budovy závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu, za účasti zástupců MÚ Kutná Hora - stavebního úřadu a odboru správy majetku, zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pana místostarosty, generálního dodavatele stavby ing. Vokouna a zástupců investora, tedy naší školy.

K organizaci výuky od 30. 11. 2O2O

Andrea Melechová

Vloženo: 22. listopadu v 14:17

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 163×

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

na základě lepšící se epidemiologické situace a informací z MŠMT, které přikládám v příloze, se vrací většina našich žáků - vašich dětí zpět k prezenční výuce.

Protiepidemický systém PES

Protiepidemický systém PES

Andrea Melechová

Vloženo: 16. listopadu v 10:06

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 60×

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně a kolegové,

ZDE najdete informace MZ ČR k aktuální epidemiologické situaci, na základě kterých se (ne)budou moci vrátit další ročníky do školy k prezenční výuce a (ne)budou rozvolňována další opatření, v příloze pak PES pro školství.


S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Pojďme spolu vytvořit výzdobu na vánoční strom!

Jarmila Nováková

Vloženo: 13. listopadu v 14:11

Obědy pro žáky na distanční výuce

Andrea Melechová

Vloženo: 13. listopadu v 10:50

Platnost do: 23:59

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 23. 11. 2020 bude pro žáky na distanční výuce (tedy 3. až 9. ročník) možné si vyzvedávat oběd ve školní jídelně, a to od 13 do 14 hodin.

Oběd ve formě balíčku, který bude zahrnovat pouze hlavní jídlo a ovoce, si budou žáci moci vyzvedávat u výdejního okénka v jídelně.

Obědy je nutné přihlásit předem - telefonicky nebo prostřednictvím aplikace strava.cz (info najdete v záložce Školní jídelna).

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Zápis ze schůzky ŽŠR 12.11.

Věra Krulišová

Vloženo: 12. listopadu v 13:59

Platnost do: 12. prosince v 23:59

I přes tuto nelehkou dobu se dokázali zástupci žákovské školní rady sejít přes platformu Google Meet, aby si sdělili důležité inofrmace a postřehy z distanční výuky.

Návrat prvňáčků a druháčků do školy

Návrat prvňáčků a druháčků do školy

Andrea Melechová

Vloženo: 11. listopadu v 19:19

Platnost do: 23:59

Zobrazeno: 69×

Vážení rodiče našich prvňáčků a druháčků,

v souladu s dnešním oznámením ministra školství Vám mohu s potěšením předat zprávu, že Vaše děti budeme moci od středy 18. listopadu opět přivítat ve škole.

Vysoce pravděpodobně budou děti muset mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušky.
Fungovat by měla školní jídelna i družina.

Do přílohy připojuji aktuální Informace k provozu škol od 18. 11. 2020.

V případě, že se budete potřebovat na něco zeptat, neváhejte se obrátit přímo na mě či prostřednictvím svých vyučujících.
18. listopadu se budu těšit na shledanou.

S pozdravem
Andrea Melechová Ruthová

Tipy pro rodiče

Tipy pro rodiče

Andrea Melechová

Vloženo: 6. listopadu v 22:26

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 56×

Jak se vyrovnat se vzděláváním na dálku? Najdete v příloze.

Nabídka konzultací školního učiva online

Andrea Melechová

Vloženo: 6. listopadu v 12:56

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 64×

Vážení rodiče, milí žáci,

další nabídku pomoci s učením doma najdete ZDE

Více info o této nabídce si můžete přečíst ZDE

Návod, jak přežít lockdown

Návod, jak přežít lockdown

Andrea Melechová

Vloženo: 29. října v 8:36

Platnost do: 23:59

Zobrazeno: 67×

Necítíte se v aktuální situaci dobře? Máte pocit, že se Vám nedaří se s ní vyrovnat?

V příloze najdete několik tipů České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání/ČOSIV.

Přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Andrea Melechová

Vloženo: 29. října v 8:00

Platnost do: 23:59

Zobrazeno: 107×

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT zveřejnilo informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře pro letošní školní rok.

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Desatero nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Andrea Melechová

Vloženo: 26. října v 17:16

Platnost do: 23:59

Zobrazeno: 117×

V příloze najdete doporučení České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Speciálně pedagogická péče v době distanční výuky - reedukační programy on-line

Speciálně pedagogická péče v době distanční výuky - reedukační programy on-line

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 25. října v 1:23

Platnost do: 1. září 2021 v 23:59

Zobrazeno: 208×

Informace pro vycházející žáky - tipy

Andrea Melechová

Vloženo: 23. října v 14:37

Platnost do: 23:59

Zobrazeno: 94×

Milí deváťáci a další naši vycházející žáci, 

máme pro vás několik tipů, které by vám mohly usnadnit Vaše rozhodování, kam se vydat po absolvování povinné školní docházky.

 

Jak se připojit k online výuce pomocí Google Meet

Jak se připojit k online výuce pomocí Google Meet

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 18. října v 16:02

Platnost do: 30. června 2021 v 23:59

Jednoduchý návod pro žáky

ROZVRHY TŘÍD PO DOBU DISTANČNÍ VÝUKY

Andrea Melechová

Vloženo: 13. října v 8:50

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 768×

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze najdete rozvrhy pro dobu distanční výuky.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání