Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace k zápisu

  • Andrea Melechová

Vloženo: 23. března v 23:41

Zobrazeno: 612×

Aktuální informace k zápisu

Vážení rodiče předškoláčků, k 20. 4. 2020 AKTUALIZUJEME informace k průběhu letošního zápisu:

Rádi bychom otevřeli dvě první třídy s počtem žáků cca. 20.

I nadále tedy přijímáme žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku.

V obou prvních třídách budeme "Začínat spolu" :-)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s pandemií v důsledku onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

Do prvních tříd budeme v letošním roce zapisovat děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Je možné zapsat i děti mladší a znovu se k zápisu přihlásí také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad povinné školní docházky.

 

Rádi bychom otevřeli dvě první třídy po 20 žácích, kapacitu máme dostatečnou.

V obou třídách budeme vyučovat v souladu se zásadami Začít spolu.

Rádi přivítáme své spádové děti, sourozence našich žáků, děti z Kurzíku i děti mimospádové.

Přijati budou všichni, které máme v rezervačním systému.

 

V Kutné Hoře je evidováno 189 dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku, a dále 40 dětí, kterým byl v loňském roce začátek povinné školní docházky odložen o jeden rok. Do základních škol přijíždí také děti z okolních obcí. Všechny děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mají zajištěno místo v základní škole ve spádovém obvodu místa bydliště.

 

Rodiče prosíme, aby v případě, že přihlásí dítě na dvě a více škol, tuto skutečnost oznámili na všechna ředitelství škol.

 

Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad nástupu povinné školní docházky dítěte, přiloží, prosím, svoji podepsanou žádost o odklad v každém případě současně s formulářem pro přihlášení dítěte do první třídy (není rozhodující způsob zaslání formulářů).  Svůj záměr tedy škole oznámí i v případě, že nemají potřebná stanoviska odborného vyšetření. (vyšetření školní zralosti proběhne až po zrušení mimořádných opatření, PPP se jím bude zabývat přednostně).

 

Zápis dětí do prvních tříd bude zahájenpátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin a ukončen dne 9. 4. 2020.

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole a také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

V pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin zpřístupníme na svých webových stránkách využití formuláře pro elektronický způsob přihlášení dítěte do první třídy včetně pokynů k jeho vyplnění.

Formulář dáme již dříve k nahlédnutí/ke stažení na stránky/FB školy.

 

Rodič do formuláře vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro oznámení o přijetí či nepřijetí žáka.

 

Formulář bude poté možno doručit následujícími způsoby:

  1. Odeslat do datové schránky školy/xqzav7k nebo na email školy/skola@zsks.kutnahora.cz s elektronickým podpisem.
  2. Odeslat na email školy/skola@zsks.kutnahora.cz naskenovaný s ručním podpisem originál doručit škole po zrušení mimořádných opatření.
  3. Formulář vytisknout, vyplnit a vhodit do schránky školy (vlevo od vchodu do budovy školy) do 9. 4. 2020 či poslat poštou s razítkem podání nejdéle do 9. 4. 2020.
  4. V nezbytném případě rodiče formulář pro přihlášení dítěte včetně pokynů k jeho vyplnění získají v papírové podobě v prostoru vchodu do budovy školy v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin, za dodržení nezbytných hygienických zásad v souladu s mimořádným opatřením. Vzhledem k mimořádným opatřením nebude možné formulář vyplnit v budově školy. Rodiče si odnesou formulář domů a vyplněný a podepsaný doručí do školy (do schránky na budově školy či poštou), nejdéle do 9. 4. 2020.

Rozhodnutí o přijetí žáka oznámíme na našich webových stránkách zákonným způsobem 24. 4. 2020. Rodiče obdrží od ředitelství školy na e-mailovou adresu nebo telefon registrační číslo svého dítěte. Přijetí této zprávy musí škole potvrdit zasláním e-mailu nebo SMS zprávy.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí zveřejníme pod registračními čísly.

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Pro Vaše dotazy jsme Vám rádi k dispozici na

skola@zsks.kutnahora.cz

736 752 225

FB: Základní škola Kamenná stezka 40

 

TĚŠÍME SE NA VÁS smiley

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání