Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dějepisná olympiáda

  • Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 23. ledna v 9:42

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Pro letošní jubilejní 50. ročník dějepisné olympiády vybrali organizátoři téma „Labyrintem barokního světa“.  Jednotlivé otázky se netýkaly jen umění baroka, ale i vědy, techniky, vládců a konfliktů tohoto období.

Školního kola se v prosinci zúčastnili žáci 9. ročníku, z nichž do okresního kola postoupila Marie Barbora Černá.

Okresní kolo probíhalo 19. 1. distanční formou. Maruška využila své znalosti a díky pečlivé a zodpovědné přípravě obsadila krásné 4. místo.

Maruško, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání