Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

PREVENCE - 4. ročník

  • Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 20. září v 22:11

Platnost do: 1. září 2021 v 23:59

Zobrazeno: 152×

PREVENCE - 4. ročník

V pátek 18. 9. 2020 navštívil 4. třídu pan Převrátil s programem prevence rizikového chování. Našim čtvrťákům se věnoval v rámci 1. bloku tři vyučovací hodiny, společně se svou manželkou. Všichni byli zapojeni do seznamovacích i zážitkových her a činností, páteční dopoledne bylo pro všechny netradiční a zažili jsme společně i spoustu legrace. Zopakovali jsme si s panem Převrátilem naše třídní pravidla, která jsme na začátku září tvořili a máme je ve třídě stále na očích, snažíme se je dodržovat. Při ranním kruhu využíváme hodnotící panel se smajlíky, kde může každý z nás vyjádřit jednoduše své pocity na začátku dne, stejně tak v průběhu dopoledne v rámci sebehodnocení  - své dojmy, pochopení probíraného učiva, ohodnocení své práce. Moc děkujeme panu Převrátilovi za přínosné setkání, hry, nápady a činnosti pro stmelování třídního kolektivu. Těšíme se za měsíc na viděnou : ).

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání