Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Speciálně pedagogická péče v době distanční výuky - reedukační programy on-line

  • Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 25. října 2020 v 1:18

Platnost do: 1. září v 23:59

Zobrazeno: 1692×

Speciálně pedagogická péče v době distanční výuky - reedukační programy on-line

V době distanční výuky poskytujeme " na dálku" podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci individuální reedukace. Speciálně pedagogická péče probíhá on-line, za využití reedukačních programů, podpůrných programů při procvičování ČJ, AJ, M, komunikace a programů na rozvoj logiky a tvořivosti u žáků nadaných. S žáky komunikujeme přes aplikaci Google Classroom (Meet), při práci využíváme sdílené obrazovky. I na dálku tak pomocí osvědčených programů a pracovních listů trénujeme paměť, pozornost a soustředěnost, rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, analýzu a syntézu slov, řečové a komunikační schopnosti, čtení s porozuměním, jemnou motoriku a vizuomotoriku, grafomotoriku a psaní, předmatematické představy, násobilku, upevňujeme gramatiku, dále rozvíjíme logiku, představivost, tvořivost u nadaných žáků.

Pokud byste potřebovali pomoc v oblasti poradenství, speciálně pedagogické péče, kontatujte mě prosím na emailu: marketa.milackova@zskamenka.cz

Při práci on-line se nám osvědčily programy (viz níže).

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Markéta Miláčková

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg