Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní poradenské pracoviště - služba školního speciálního pedagoga pro školní rok 2021/2022

Vloženo: 11. září 2021 v 12:49

Zobrazeno: 908×

Školní poradenské pracoviště - služba školního speciálního pedagoga pro školní rok 2021/2022

 

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Markéta Miláčková                                               (Kabinet speciálního pedagoga - 2. patro - č. místnosti 308)

Konzultační hodiny:

pro žáky - Po, Út, St, Čt, Pá - 9:30 - 9:50 (velká přestávka)                                                                                                pro rodiče středa 10: 45-11: 30, čtvrtek 14: 00 - 15: 00                                                                                 pro pedagogické pracovníky -  úterý 8: 00 - 8: 30, čtvrtek 14: 00 - 15: 00 

 Kontakt: email – marketa.milackova@zskamenka.cz, tel. 327 512 229 nebo 736 752 225                 

 

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové,

od školního roku 2021/2022 máte opět možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga.

 

Školní speciální pedagog patří do poradenského orgánu školy. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých  opatřeních. Spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, pedagogickými pracovníky školy, rodiči a mimoškolními poradenskými pracovišti.

Činnost školního speciálního pedagoga vychází přímo ze specifik naší základní školy. Jedním ze zásadních faktorů úspěchu v poskytování poradenských služeb na škole je právě schopnost včasně reagovat na reálné potřeby školy.

Hlavní náplní práce školního speciálního pedagoga je snižování rizika vzniku výukových, výchovných problémů a negativních jevů ve vývoji žáka, zkvalitnění péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, metodická pomoc pedagogům, asistentům pedagoga i zákonným zástupcům žáků a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí.

Za jakým účelem můžete školního speciálního pedagoga vyhledat a co Vám může nabídnout:

Žáci mohou využít:

 • Individuální konzultace při studiním neúspěchu, při specifických či nespecifických poruchách učení, výchovných obtížích a poruchách chování
 • Pravidelné individuální reedukační (nápravné) lekce (žáci se specifickými poruchami učení)
 • Individuální konzultace a podporu mimořádně nadaných a talentovaných žáků
 • Konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

 

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem konzultovat:

 • Studijní a výchovné problémy dětí
 • Použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí
 • Doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření
 • Individuální podporu mimořádně nadaného a talentovaného dítěte

 

Pedagogičtí pracovníci mohou konzultovat a úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem:

 • Individuální výukové a výchovné problémy žáků
 • Volbu vhodných výukových metod s formou reedukace
 • Tvorbu a hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
 • Cílenou formu podpory u jednotlivců ve spolupráci s asistentem pedagoga

 

Na školního speciálního pedagoga se tedy mohou obracet učitelé školy, asistenti pedagoga, žáci i rodiče.

Speciální pedagog se řídí etickým kodexem a všechny informace, které získá, jsou vázány profesním tajemstvím!

V příloze naleznete plán školního speciálního pedagoga na tento školní rok.

 

 

Přílohy

Galerie

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k