Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Metodické útvary

  • Superadministrator

Vloženo: 18. ledna 2010

Zobrazeno: 22811×

Vedení metodických útvarů

1.stupeň – Helena Krausová

Cizí jazyky - Zuzana Kavanová

Přírodovědné předměty - Ivana  Holanová

Humanitní předměty – Šárka Marečková

Výchovy –  Daniela Novotná

Činnost metodických útvarů :

  • úkolem metodických útvarů je zpracovat tematické a časové plány jednotlivých vyučovacích předmětů ( včetně předmětů povinných, volitelných a nepovinných ) na podmínky školy .
  • do temaických plánů bude zapracována tematika k ochraně člověka za mimořádných situací
  • dalším úkolem je zpracování individuálních plánů pro integrované děti se seznamem doporučené literatury; tyto zkonzultovat s rodiči
  •  v průběhu  školního roku kontrolovat a doplňovat jednotlivé sbírky o potřebný materiál
  • připravovat a vysílat děti na soutěže vyhlášené pro základní školy
  • realizace nového Školního vzdělávacího programu v praxi

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání