Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Další informace - pro pracovníky IZS a k ošetřovnému

  • Andrea Melechová

Vloženo: 13. října v 16:19

Platnost do: 31. října v 23:59

Zobrazeno: 34×

Vzhledem k uzavření základních škol byly na ORP Kutná Hora otevřeny tři školy pro děti pracovníků IZS a krizových provozů:

K uzavření základních škol od 14. 10 2020 sdělujeme, že v obci s rozšířenou působností Kutná Hora bude zajištěna výuka dětí do 10 let, jejich rodiči jsou pracovníci kritických infrastruktur (pracovníci ve zdravotnictví, hasiči, policisté), v následujících základních školách:

Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora
Pondělí – pátek: 6.30 – 16.30 hodin
e-mail: macinova@zstgm.kutnahora.cz

Základní škola Zruč Nad Sázavou, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč n. S.
Pondělí – pátek: 7.30 – 15.00 hodin
e-mail: Ivana.stara@zszruc.cz

Základní škola Uhlířské Janovice, Třebízského 268, 285 04 Uhlířské Janovice
Pondělí – pátek: 7.00 – 16.00 hodin
e-mail: dana.bohatcova@zsuj.cz

V sobotu a neděli není možné péči v ZŠ zajistit.
ZŠ zajistí výuku dětí dle personálních možností, péči ve školní družině, obědy ve školní jídelně.
Ředitelky ZŠ žádají, aby dítě přineslo první den písemnou informaci s osobními údaji a kontakty na rodiče.

Postup pro žadatele o umístění dítěte do ZŠ:
Rodiče (pracovníci ve zdravotnictví, hasiči, policisté) o umístění dítěte do některé výše uvedené ZŠ na období od 14. 10. 2020 mohou požádat prostřednictvím svého zaměstnavatele.
Zaměstnavatel odešle ředitelství základní školy jmenný seznam těchto zaměstnanců s uvedením pracovní pozice a jména jejich dítěte s uvedením ročníku ZŠ, který navštěvuje.

 

OČR – ZŠ nebudou potvrzovat OČR („karanténa“), na stránkách Správy sociálního zabezpečeníbude zveřejněn nový formulář pro rodiče (teprve se tvoří).

Rodiče budou zaměstnavateli podávat OČR po jeho skončení (nebo na konci měsíce).

Platí stará pravidla – do 10 let, 9 dnů, 60 % náhrada nebo nejméně 400,- Kč na 1 den, výpočet dnů: od 14.10 do 23.10. je 8 dnů (soboty, neděle,  prázdniny se do OČR z důvodu uzavření škol nepočítají).

Obědy v ŠJ – při uzavření škol nelze poskytovat – stanovisko Kraj.orgánu hygieny – ani do jídlonosičů, ani v ŠJ.

Nárok na obědy mají pouze žáci speciálních ZŠ – nejsou uzavřeny.

Přeji Vám pevné zdraví a vydržte!

 

(informace z FB Kutná Hora)

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání