Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace ze ZŠ Kamenná stezka k realizaci distanční výuky

 • Andrea Melechová

Vloženo: 29. března v 12:06

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 167×

Informace ze ZŠ Kamenná stezka k realizaci distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci, 

v souvislosti s Dnem učitelů bych Vás ráda informovala o tom, jak se naše škola vypořádává s režimem distanční výuky a znovu tak poděkovala VŠEM NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM - DĚKUJI :-)

Organizace distanční výuky

 

 • Škola využívá pro účely distanční synchronní i asynchronní výuky platformu Google, v září 2020 implementovala G suite
 • S rodiči komunikuje přes Bakaláře (na požádání vydá třídní učitel, příp. vedení školy zapomenuté přístupové údaje, do Bakalářů i do školního Google účtu, v případě potřeby navedeme na přihlašovací stránku, pomůžeme uložit přístupové údaje do zařízení rodiče či žáka)
 • Rozvrhy pro distanční výuku žáci obdrželi vytištěné + jsou na webu školy + používají pozvánky ve školních gmailech resp. Google kalendáři
 • našim 177 žákům zapůjčeno cca. 50ks notebooků (cca. 30 darováno prostř. iniciativy ČeskoDigital ve spolupráci s NF Eduzměna) a cca. 20ks modemů s datovou SIM (dar od O2 prostř. NF Eduzměna), další notebooky v jednání + podána žádost o grant PMI/300.000Kč na nákup dalších notebooků (spousta dětí pracuje pouze s telefonem nebo tabletem, které na některé úkoly nejsou zcela vhodné), průběžně předávány žádosti rodin o poskytnutí internetu, opět prostř. NF Eduzměna; notebooky se daří zapůjčovat i rodinám, které původně nechtěly
 • Jednání s rodiči v souvislosti s prevencí rizikového chování žáků probíhá v rozsahu cca. 2-3 hodiny týdně
 • Spolupráce s CPIC, Nová škola o.p.s., Obl. Charitou KH – doučování, docházení do Majáku/Kotvy

 

 • Online hodiny probíhají v aplikaci Google Meet, kromě 2. a 3. B třídy, které již na jaře udělaly dobrou zkušenost se Skypem, ale postupně začínají využívat aplikace Google, vč. Google Meet
 • Většina tříd je pro účely distanční výuky online rozdělena na 2skupiny, 2. třída na 4
 • Předměty jsou vyučovány online v polovičním rozsahu hodin
 • Žáci na 1. stupni mají zapnutou kameru, žáci na 2. stupni mají zapnutou/vypnutou kameru po domluvě s vyučujícím, tak, aby se cítili bezpečně – většinou stačí se vidět alespoň na začátku hodiny; vyučující má kameru zapnutou vždy
 • Žáci dále dostávají práci do Učeben v přiměřeném rozsahu a tak, aby práci zvládli sami
 • Snažíme se pracovat s nejrůznějšími aplikacemi tak, abychom žáky motivovali, aktivizovali, umožnili jim pracovat samostatně

 

Máme asi 10 žáků (z aktuálně 177), kteří se výuky účastní sporadicky, se střídavou účastí, nebo u nichž je třeba časté jednání s rodiči.

Další žáci se účastní se střídavou účastí, nebo jen online a nikoliv offline, nebo jen offline, výjimečně online

 

1.třída

- každý žák má min. 9 hodin týdně/MAT, ČJ, ČJS, AJ + individuální konzultace ve škole pro některé žáky s SVP

- žáci rozdělení na 2skupiny/celkem 26 žáků

2.třída

- každý žák má min. 10 hodin týdně – ČJ + MAT

- žáci rozdělení na 4skupiny/celkem 20žáků

3. A

- každý žák má min. 14hodin týdně – ČJ + MAT + AJ + ČJS

- žáci všichni/celkem 10žáků

3. B

- každý žák má min. 14hodin týdně – ČJ + MAT + AJ + ČJS

- žáci všichni /celkem 15žáků

4. třída

- každý žák má min. 8hodin týdně – ČJ, MAT, AJ, ČJS

- žáci ve 2skupinách nebo všichni/celkem 13žáků

5. třída

- každý žák má min. 8hodin týdně – ČJ, MAT, AJ, ČJS, Inf+HV á 14dní

- žáci ve 2 skupinách/celkem 15žáků

6. třída

- každý žák má min. 10hodin týdně – ČJ, MAT, AJ, Zem, Děj, F, Přír, HV á 14dní

- žáci ve 2skupinách/celkem 18žáků

7. třída

- každý žák má min. 10hodin týdně – ČJ, MAT, AJ, Z, Přír, NJ, Děj, Fyz, Zem, HV á 14dní

- žáci ve 2skupinách/celkem 24žáků

8. třída

- každý žák má min. 11hodin týdně - ČJ, MAT, AJ, Z, Přír, NJ, Děj, Fyz, Zem, Ch

- žáci ve 2skupinách/celkem 22žáků

9. třída

- každý žák má min. 12hodin týdně - ČJ, MAT, AJ, Z, Přír, NJ, Děj, Fyz, Zem, Ch

- žáci ve 2skupinách/celkem 14žáků

 

Plus k tomu

 • Z výchov dostávají žáci práci 1 x za měsíc, do aplikace Google Učebna
 • Každá třída má 1 třídnickou hodinu online týdně
 • Učitelé i asistentky jsou k dispozici pro doučování, individuální konzultace
 • Děti, kterým online nevyhovuje, dochází do školy a buď se odtud připojují nebo dochází na konzultace – 1:1
 • Za žákem s podp.opatřením 4. st./PAS dojíždí asistentka 1x týdně domů
 • Další žákyně s podpůrným ptarřením 4.stupně dochází na ind. konzultace do školy – 2hodiny týdně
 • našim 177 žákům poskytujeme týdně
  • 16 hodin českého jazyka pro cizince
  • 10 hodin speciálně pedagogické péče + 2hodiny konzultace
  • cca. 90hodin doučování – individuálních či skupinových, ve škole či online – vyučující resp. asistentky
  • 2 hodiny aktivity – večerní čtení
  • 4hodiny odpoledních aktivit  v rámci školní družiny - online

Rozsah distanční výuky online je dán potřebou žáků i rodičů – podklady získány ze zpětnovazebního dotazníku + společné schůzky k práci na plánu rozvoje školy moderovaného lidmi z NF Eduzměna

 

Hodnocení

 • podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání získáváme především za práci v hodinách nebo za práci vyplývající z práce v hodinách
 • snažíme se hodnotit posun každého žáka
 • Poskytujeme zpětnou vazbu
 • Hodnocení v pololetí jsme poskytovali formou individuálních schůzek online, k tomu žákům i rodičům předán do Baka komentář slovní – od každého vyučujícího ke každému předmětu

 

Práce se sborem

 • Učitelé se každý týden pravidelně ve čtvrtek v čase 14 – 15h scházejí – většinou krátká porada na úvodních 15minut, poté sdílení v menších skupinách (metodické útvary, pracovní skupiny,…) – vzájemné předávání informací, zkušeností, inspirace
 • Vedení dává k dispozici zápisy, které lze komentovat, s aktuálními informacemi pro sbor + další materiály– na sdíleném Google disku, kam mají přístup všichni pedagogičtí pracovníci
 • Rychlá komunikace prostř.messenger-skupin a školních mailů
 • V průběhu února a března proběhl monitoring distančního vzdělávání v online hodinách jednotlivých vyučujících a tříd ze strany vedení
 • V hodinách se vzájemně navštěvují i vyučující – zatím v menší míře

 

Znovu děkuji celému týmu Kamenky heart

Za celý tým Kamenky

Andrea Melechová Ruthová

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání