Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Volby do školské rady - termín

  • Andrea Melechová

Vloženo: 10. června v 23:26

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 15×

Vážení rodiče,
Volby dvou zástupců z Vašich řad do naší školské rady proběhnou příští čtvrtek, 17. 6., po celý den, prostřednictvím ankety v Bakalářích (záložka Ankety vlevo)....

 

Pokud nemáte možnost se voleb zúčastnit elektronicky, bude Vám umožněno hlasovat v kanceláři školy prostřednictvím volebních lístků a volební urny, od 8 do 17hodin.
Ke každému žákovi se váže jeden volební hlas.
Aby pro Vás bylo rozhodování snazší, budete mít k dispozici stručné info o kandidátech - uveřejníme na webu, fb a vývěsce školy.
Anketa v Bakalářích umožňuje zaškrtnout maximálně právě dva kandidáty.
Kandidáti budou vybráni v pořadí podle nejvyššího počtu získaných hlasů.
Ke zvolení členů je vyžadována účast alespoň jedné třetiny oprávněných osob.
Volby řídí tříčlenný přípravný výbor ve složení:
Jakub Obraz
Petra Dandová
Martin Blahník .

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.
S pozdravem
Andrea Melechová Ruthová

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání