Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obecné info o fungování ŠD

  • Jarmila Nováková

Vloženo: 10. září v 11:31

OBECNÉ  INFORMACE O FUNGOVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽCÍCH:

 

I.ODDĚLENÍ- vychovatelka Jana Jonáková- do jejího oddělení patří děti ze 3.A, 3.B, 4. a 5.třídy- na oběd se odchází každý den cca ve 12.45-13.00 hod., příchod do školy cca ve 13.45-14.00 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 14.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 14.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.).

 

II.ODDĚLENÍ- vychovatelka Mgr. Jarmila Nováková- do jejího oddělení patří děti z 1. třídy- na oběd se odchází v pondělí a úterý cca ve 12.45-13.00 hod., příchod do školy cca ve 13.45-14.00 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 14.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 14.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.). Ve středu, čtvrtek a pátek se odchází na oběd cca v 11.45-12.00 hod., příchod do školy cca ve 12.45-13.00 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 13.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 13.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.).

 

III.ODDĚLENÍ-vychovatelka Jolana Dvořáková- do jejího oddělení patří děti z 2. třídy- na oběd se odchází v úterý a pátek cca ve 12.45-13.00 hod., příchod do školy cca ve 13.45-14.00 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 14.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 14.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.). V pondělí, ve středu a čtvrtek se odchází na oběd cca v 11.45-12.00 hod., příchod do školy cca ve 12.45-13.00 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 13.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 13.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.).

 

 

Děti chodící do školní družiny a mající šestou vyučovací hodinu doučování nebo nějaký kroužek v rámci školy, odchází na oběd ve 13.30 hod. s vychovatelkou Jaroslavou Vančurovou, příchod z oběda cca ve 14.30 hod. a buď se vrací do svého kmenového oddělení nebo v případě nepřítomnosti svého kmenového oddělení zůstávají do 15.00 hod s touto paní vychovatelkou.

 

Ranní družina od 6.30 do 7.30 hod. je společná každý den pro všechny děti ze školní družiny- vychovatelka Jana Jonáková.

Od 15.00 do 15.30 hod. se spojují všechna oddělení školní družiny- vychovatelka Jana Jonáková ve spolupráci s Jolanou Dvořákovou a Jaroslavou Vančurovou.

 

Kroužky probíhající na škole (pro družinové i nedružinové děti)- více viz. Aktuality- Nabídka zájmových kroužků na internetových stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchody na obědy a tudíž i příchody z oběda máme letos kvůli nastavení přísnějších hygienických pravidel jídelny trochu posunuté (kvůli prostřídání škol v jídelně). Rodiče nesmí vstupovat do jídelny, čekají před jídelnou a to samé platí i ve školní družině. Ve společných prostorách školy (chodby, WC, vstup…) a ve školní jídelně (mimo doby nezbytné ke konzumaci oběda) musí mít děti dle platného nařízení nasazenou roušku.

Letošní program školní družiny bude kvůli probíhající pandemii ochuzen o společné akce mimo školu, které jsme navštěvovali společně se ŠD ZŠ Masarykova i ostatními školními institucemi (např. akce v Dačického domě apod.) Nebudeme letos realizovat ani větší akce typu karneval, Halloween apod., návštěvy jiných školních institucí apod. Naopak se budeme snažit být co nejvíce s dětmi na čerstvém vzduchu na školním hřišti a procházkách mimo areál školy. Děkujeme za pochopení a nezapomínejte přibalovat dětem roušky do aktovky a prosíme ještě o donesení pomůcek do ŠD (kdo ještě nedonesl)- viz. info leták, který jste obdrželi u zápisu, zj. donesení papírových kapesníků a papírových utěrek.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání