Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obecné informace o provozu školní družiny

  • Jarmila Nováková

Vloženo: 7. října v 10:31

OBECNÉ  INFORMACE O FUNGOVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽCÍCH:

 

I. ODDĚLENÍ - vychovatelka Mgr. Jarmila Nováková- (přízemí, č. dveří 125)- do jejího oddělení patří děti z 1. A a 1. B- na oběd se odchází ve čtvrtek ve 12.45 hod., příchod do školy cca ve 13.45 hod. Ostatní dny se odchází na oběd v 11.45 hod., příchod do školy cca ve 12.45 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 13.00 hod. (ve čtvrtek do 14.00 hod.) ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 13.00/14.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.). Děti chodící  v úterý na Logopedický kroužek odchází po skončení do 2. oddělení ŠD k paní vychovatelce Jonákové a s ní a jejím oddělením jdou na oběd.

 

II. ODDĚLENÍ -vychovatelka Jolana Dvořáková+ asistentka Maruška Izajová -(2.patro, č. dveří 300) -do tohoto oddělení patří děti z 2. třídy- na oběd se odchází v úterý a středu cca ve 12.45-13.00 hod., příchod do školy cca ve 13.45-14.00 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 14.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 14.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.). V pondělí, čtvrtek a pátek se odchází na oběd cca v 11.45 hod., příchod do školy cca ve 12.45 hod. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 13.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 13.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.).

 

III. ODDĚLENÍ - vychovatelka Jana Jonáková+ Jaroslava Vančurová-(přízemí, č. dveří 123)- do tohoto oddělení patří děti ze 3. třídy, 4. A, 4.B a 5. třídy. Děti lze vyzvednout po skončení vyučování, před jídelnou nebo do 13.00/14.00 hod.ve škole/na školní zahradě, poté až po 15.00 hod. (od 13/14.00-15.00 hod. probíhá program školní družiny tohoto oddělení včetně procházek mimo areál školy atd.). Odchody na oběd jsou dle rozvrhu jednotlivých tříd, tedy: v pondělí odchází děti ze 4. A a 4.B na oběd cca v 11.45 hod. s vychovatelkou Janou Jonákovou, příchod do školy cca ve 12.45 hod. a děti z 3. a 5. třídy odchází na oběd cca ve 12.45 hod. s vychovatelkou Jaroslavou Vančurovou, příchod cca ve 13.45 hod. V úterý odchází děti ze 3. třídy, 4. A, 4.B a 5. třídy na oběd cca ve 12.45 hod., příchod do školy cca ve 13.45 hod. s vychovatelkou Janou Jonákovou. Ve středu odchází děti z 3. a 5. třídy na oběd cca ve 12.45 hod. s vychovatelkou Janou Jonákovou, příchod do školy cca ve 13.45 hod. a děti ze 4. A a 4.B odchází na oběd cca ve 13.30 hod. s vychovatelkou Jaroslavou Vančurovou, příchod do školy cca ve 14.15 hod. Ve čtvrtek odchází děti ze 3. třídy, 4. A, 4.B a 5. třídy na oběd cca ve 12.45 hod., příchod do školy cca ve 13.45 hod.- s vychovatelkou Janou Jonákovou. V pátek odchází děti ze 3. tř., 4. A a 4.B na oběd cca v 12.45 hod. s vychovatelkou Janou Jonákovou, příchod do školy cca ve 13.45 hod, děti z 5. třídy odchází na oběd ve 13.30 hod. s vychovatelkou Jaroslavou Vančurovou a vrací se do školy cca ve 14.15 hod.

 

 

Děti chodící do školní družiny a mající šestou vyučovací hodinu doučování nebo nějaký kroužek v rámci školy, odchází na oběd ve 13.30 hod. s vychovatelkou Jaroslavou Vančurovou, příchod z oběda po 14.00 hod. a buď se vrací do svého kmenového oddělení nebo v případě nepřítomnosti svého kmenového oddělení zůstávají do 15.00 hod s touto paní vychovatelkou. Totéž platí i o kroužku/doučování 5. vyuč. hodinu- odchází na oběd s vychovatelkou Janou Jonákovou nebo Jaroslavou Vančurovou.

 

Ranní družina od 6.30 do 7.30 hod. je společná každý den pro všechny děti ze školní družiny- vychovatelka Jana Jonáková.

Od 15.00 hod. se spojují jednotlivá oddělení školní družiny do dvou oddělení- vychovatelka Jana Jonáková +Jaroslava Vančurová a Jolana Dvořáková.

 

Kroužky probíhající na škole (pro družinové i nedružinové děti)- více viz. Aktuality- Nabídka a rozpis zájmových kroužků na internetových stránkách školy.

 

 

Odchody na obědy -rodiče nesmí vstupovat do jídelny, čekají před jídelnou a to samé platí i ve školní družině. Ve společných prostorách školy (chodby, WC, vstup…) a ve školní jídelně (mimo doby nezbytné ke konzumaci oběda) musí mít děti i dospělí dle platného nařízení nasazenou roušku/respirátor. Děkujeme za pochopení a nezapomínejte přibalovat dětem roušky do aktovky a prosíme ještě o donesení pomůcek do ŠD (kdo ještě nedonesl)- viz. info leták, který jste obdrželi u zápisu, zj. donesení papírových kapesníků a papírových utěrek.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg