Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zaplacení poplatku za školní družinu

  • Jarmila Nováková

Vloženo: 13. ledna v 10:47

Placení poplatku za ŠD

 

 

Poplatek za školní družinu činí 200 Kč na měsíc a je třeba uhradit ho formou dvou plateb- na období září- prosinec jde o částku 800 Kč- splatnost do 15. září a na období leden- červen poplatek činí 1200 Kč se splatností do 15.února. I nadále platí, že je možnost zaplatit poplatek i v hotovosti v kanceláři školy či donést příslušné podklady k prominutí poplatku paní zástupkyni Mgr. L. Štické a to osobně počátkem měsíce.
Číslo účtu pro platbu: 6015-18229161/0100- uveďte prosím vždy do poznámek jméno a příjmení dítěte, abychom věděli, za koho platba přišla.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg