Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ukázka hodin matematiky v 1. B

  • Mgr. Mariola Rychlá Wygrys

Vloženo: 12. listopadu v 19:38

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

Učíme se krokovat po schodech dopředu i dozadu dle pokynů paní učitelky, dále pak si musíme zapamatovat pár pokynů z karty a následně je splnit krokováním. Také porovnáváme množiny prvků, učíme se formulovat kritéria pro třídění hraček a geometrických tvarů, s Korálkovými schody z prostředí Montessori provádíme rozklady čísel, pracujeme na pomůckách, seznamujeme se se znaménky + a -, stejně tak jako <, > a =, což je pro nás stále těžké. Také dopočítáváme do předem známého čísla a zkoušíme k desítce prvků přidávat další jednotky. Oblíbili jsme si kouzlení s pastelkami.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg