Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 14. října 2019 v 18:32

Platnost do: 31. srpna v 23:59

První pomoc

V pátek 11.10. naši III. třídu navštívila paní záchranářka z Českého červeného kříže v Kutné Hoře. Přednáška byla zaměřena na první pomoc a řešení krizových situací, se kterými se mnohdy setkáváme. V úvodu jsme si všichni připomněli a vyzkoušeli správnou hygienu rukou. Paní záchranářka měla pro děti připraveno spoustu ukázek - krvácení, zlomeniny, podchlazení aj. V závěru si všichni žáci zkusili resuscitovat pacienta Káju“.

Přednáška se nám moc líbila.

Děkujeme J

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání