Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak to chodí v 5. třídě? Nahlédněte... : )

  • Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 11. října v 14:17

Zobrazeno: 157×

Letošní školní rok jsme začali adaptačním pobytem ve Zbraslavicích. Měli jsme krásné letní počasí a spoustu zážitků. Další den jsme využili návštěvou dopravního hřiště a jízdou na kole s překážkami.

A pak už začala škola…..

Každé pondělí ráno se scházíme při ranním kruhu na koberci a čteme ranní zprávu, seznamujeme se s tím, co nás celý týden čeká. Vyprávíme si zážitky, bavíme se a je legrace… Ráno naznačíme pomocí kolíčku, jak se ten den cítíme, využíváme panel pocitů a to je pro paní učitelku důležité. Na konci hodiny se učíme zhodnotit svou práci, jak nám učení jde či nejde. Vytvořili jsme si třídní pravidla chování a ta musíme dodržovat. Máme je vylepena na dveřích. Naše celoroční téma zůstává "Společně na jedné lodi".

O ČJ hrajeme nejraději „ Na Krále“, odpovídáme na otázky z gramatiky, literatury i slohu. Každý za správnou odpověď dostane lísteček, který poté vymění u paní učitelky za sladkou odměnu. Nejvíc bodujeme u vzorů podstatných jmen, abecedy, vyjmenovaných slov a otázek z literatury. Každý chce být králem, ale tím může být ten, který zvládne odpovědět na většinu otázek… : ) Prima je i "běhací diktát" a Školákov na interaktivní tabuli,  kde češtinu často procvičujeme.

Třikrát  týdně pracujeme s mapou, na interaktivní tabuli si pouštíme zeměpisná videa, a to vše v předmětu Člověk a jeho svět.  Poznáváme světadíly, oceány, Evropu a její státy. Ted se učíme o České republice a státních symbolech. Poučné pro nás byly referáty o různých zemích. Líbí se nám vlajky států, nejradši hrajeme na konci hodiny vlajkové pexeso. Nejzajímavější pro nás bylo několik videí o Antarktidě.

Letos nám přibyl nový předmět - Informatika. Učíme se pracovat s počítačem, někteří navštěvují i počítačový kroužek.

O výtvarce a pracovních činnostech jsme vyrobili strašáčky z dýní, zdobili jsme si naši třídu – z přírodnin. Z papíru si každý vystříhal svou dýni.

Letos je nás ve třídě patnáct a jsme klukovská třída, máme jen jednu dívku. Naše nová třída je v 1. patře, kde se nám líbí. Největší radost nám udělala nová interaktivní tabule (samodotykový tablet), to bylo naše velké přání.         

Děkujeme paní ředitelce.

                                              Páťáci.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg