Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

3. Začít spolu na naší škole

ZŠ Kamenná stezka ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 195 žáků, součástí školy byla i třída přípravná. V každém z devíti ročníků je zpravidla jedna paralelní třída. Pro školní rok 2018/2019 byly děti poprvé přijímány do dvou paralelních prvních tříd. V jedné z nich děti vzděláváme podle akreditovaného programu Začít spolu, v druhé tradičním způsobem.
Na naší škole jsme tedy první prvňáčky začali přijímat do programu Začít spolu od září 2018/2019. V dalších letech plánujeme s ohledem na zájem veřejnosti otevření alespoň jedné paralelní třídy v tomto programu. Dojde tak k postupnému naplnění tříd prvního stupně základní školy.
Program Začít spolu je akreditován pouze pro mateřské školy a první stupeň základních škol.  V nastaveném přístupu ke vzdělávání chceme však pokračovat i na druhém stupni, kdy děti již nevyučuje pouze jeden učitel, ale ve třídě se střídá více pedagogů dle vyučovaného předmětu. Nalezení vhodného navazujícího přístupu, jež bude souznít s principy programu Začít spolu, je pro nás zatím závazkem do budoucnosti. Školy, které se v tuto chvíli dostaly s dětmi v programu Začít spolu ke druhému stupni, hledají každá své ideální řešení, a to s ohledem na možnosti vyučujících či velikost škol. My máme v tuto chvíli výhodu času, během kterého se budeme moci přístupy a organizací výuky na druhých stupních jiných škol lépe seznámit, a nalézt optimální řešení pro naši školu.
Uvědomujeme si, že způsob vzdělávacího programu Začít spolu s důrazem na individuální přístup k dítěti nutí naši školu k pečlivému výběru vyučujících. Pedagogové, kteří budou ve třídách programu Začít spolu vyučovat, se zúčastní kurzu Začít spolu pro učitele. V průběhu školního roku budou využívat podpory zkušeného mentora a lektora programu.

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k