Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

První kurzík Začít spolu

Vloženo: 12. února 2020 v 12:32

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

První kurzík Začít spolu

Již třetím rokem na ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka probíhá předškolní kurz v programu „Začít spolu“.

V rámci tohoto kurzu proběhne pět setkání, za podpory MAS Lípa pro venkov z.s. a MAP Kutnohorsko. V průběhu celého předškolního kurzu Vás budou provázet paní učitelky Mgr. Hana Vrbová, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Kateřina Veselá a Mgr. Michaela Malinová. Kromě samotného kurzu se můžete těšit na semináře určené pro rodiče budoucích prvňáčků, konané ve dnech 27. 2. a 5. 3. 2020.

První setkání předškolního kurzu jsme zahájili 6. 2. 2020 v 15.00 hod. v třídě prvního ročníku na téma POHÁDKY. Děti pracovaly individuálně se svými rodiči, úkoly plnily podle pokynů a zadání učitelek. Záměrem bylo nahlédnout do oblastí matematických představ, grafomotoriky, práce s textem a jeho porozumění, posloupnost pohádkového děje a obrázkové osnovy.

Díky připravenosti, spolupráci rodičů a pozitivní motivací dětí, bylo setkání příjemné a z našeho pohledu zdařilé.

Poděkování patří nejen rodičů žáků, ale především MAS Lípa pro venkov z.s. (Místní akční skupina) a MAP Kutnohorsko (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ), kteří náš program finančně podporují.

Galerie

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k