Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

  • Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 5:16

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1397×

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně, milí kolegové, 

s potěšením Vám mohu oznámit, že v úterý 10. listopadu 2020 proběhla v suterénu naší budovy závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu, za účasti zástupců MÚ Kutná Hora - stavebního úřadu a odboru správy majetku, zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pana místostarosty, generálního dodavatele stavby ing. Vokouna a zástupců investora, tedy naší školy.

 

Stavbou je část suterénu budovy školy, určená k vybudování řemeslné dílny a zázemí.

A co všechno této prohlídce a vydání kolaudačního souhlasu předcházelo?

V roce 2000 byl suterén budovy naší školy uzavřen z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek pro užívání (suterén budovy naší školy je extrémně vlhký, místo standardních 8% dosahuje místy i přes 20%, omítky i zdivo tedy byly napadeny plísní).

Pan ředitel Mgr. Vít Šnajdr krátce po svém jmenování v roce 2011 nechává odstranit omítky, aby zdi mohly alespoň částečně dýchat, a nechává zpracovat studii na znovuzprovoznění a využití suterénu. Tato studie je využita v rámci programu Infra DoŠ a je získáno stavební povolení.

Projekt InfraDoŠ se v Kutné Hoře sice nerealizoval, naše škola byla ale připravená a v roce 2018 po otevření příslušné výzvy IROP vypracoval pan ředitel Šnajdr žádost o dotaci na alespoň částečnou obnovu suterénu a vybudování řemeslné dílny. 

První podání žádosti nevyšlo, nicméně ve druhé výzvě v roce 2019 jsme již byli úspěšní a podali projekt pod názvem „Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa“, a registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255. 

V březnu až květnu bylo uspořádáno výběrové řízení, ze které vzešel generální dodavatel stavby, Stavitelství NV s. r. o. pana ing. Ladislava Vokouna. 

16. 6. 2020, za obětavého přispění našich rodičů se nám podařilo vyklidit příslušné prostory suterénu.

23. 6. 2020 nám  Zastupitelstvo Města Kutná Hora schválilo naší žádost o návratnou finanční výpomoc pro finanční zajištění realizace projektu.

29. 6. 2020 jsme předali staveniště generálnímu dodavateli.

1. 7. 2020 se začalo se stavebními pracemi.

30. 10. 2020 byla stavba předána investorovi, tedy naší škole.

V současné době ještě pracujeme na objednávkách vybavení dílny a doufáme, že ve 2. pololetí budeme moci uspořádat slavnostní otevření dílny a umožnit všem zájemcům její prohlídku, ideálně už zahájit i její zkušební provoz.

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným, jakmile to bude možné, jste srdečně zváni na prohlídku :-)

Teď Vám nabízím alespoň prohlídku virtuální, formou fotografií z průběhu prací v rámci kontrolních dní.

 

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Galerie

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k