Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ŠVP

  • Superadministrator

Vloženo: 9. září 2013

Zobrazeno: 32225×

Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu začala na naší škole od školního roku 2007/2008 v prvních a šestých třídách. Pro tento program jsme stanovili motivační název "Tvořivá stezka", který vyplývá z jeho charakteristiky. Ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka podle ŠVP ZV ve všech ročnících školy.Od školního roku 2013/2014 vyučujeme podle nově upraveného vzdělávacího programu.Ve školním roce 2016/2017 došlo k dalším úpravám ŠVP.

Celý dokument je uložen v ředitelně školy.

 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání