Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Kamenná stezka 40
284 01 Kutná Hora

RED IZO (identifikátor školy): 600046320
- IZO školy: 102226440
- IZO školní družiny: 113400179

skola@zskamenka.cz

- IČO školy: 70877564

Informace v souladu s vyhláškou 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňováných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete ZDE.

 

Organizační zajištění školy:

Funkce

Jméno

E-mail

Telefon Kmenová učebna, kabinet - č. dveří Počet žáků

VEDENÍ ŠKOLY

         

Ředitelka školy       (jmenovaná do doby vyhlášení výsledku konkurzu)

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

736 752 225

ředitelna, 204, 1. patro

 

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

  ředitelna, 204, 1. patro  
Zástupkyně ředitelky pro technicko-hospodářské záležitosti

Bc. Anna Šnajdrová

anna.snajdrova@zskamenka.cz

327 512 229

605 295 120

kancelář, 203, 1. patro

 
Zástupkyně ředitelky pro školní poradenskou činnost

Mgr. Zuzana Kavanová

zuzana.kavanova@zskamenka.cz

 

213, 1. patro

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ          

Výchovná poradkyně

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

  204, 1. patro  

Školní speciální pedagožka

Mgr. Barbora Vašková

barbora.vaskova@zskamenka.cz

737 558 677

318, 2. patro

 

Školní metodičky prevence

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

Bc. Simona Vrbová

andrea.melechova@zskamenka.cz

simona.vrbova@zskamenka.cz

736 752 225

204, 1. patro

218, 1. patro

 

Školní psycholožka

Mgr. Helena Hošková

helena.hoskova@zskamenka.cz

737 892 850

318, 2. patro

 
           

Hospodářka školy

Martina Polívková

martina.polivkova@zskamenka.cz

327 512 229

605 295 120

kancelář, 203, 1. patro

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Petr Černý

petr.cerny@zskamenka.cz

  316, 2. patro  

Metodik ICT

Mgr. Věra Jelínková

vera.jelinkova@zskamenka.cz   213, 1. patro  

Metodik ICT, správce školní ICT, webu a facebooku školy

Bc. Věra Krulišová

vera.krulisova@zskamenka.cz

 

119, přízemí

 

Koordinátorka EVVO

Bc. Simona Vrbová

simona.vrbova@zskamenka.cz

  218, 1. patro  
ŠKOLNÍ DRUŽINA          

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Jarmila Nováková

jarmila.novakova@zskamenka.cz

739 209 306

126, přízemí

 
Vychovatelka školní družiny Jana Jonáková jana.jonakova@zskamenka.cz   125, přízemí  

Vychovatelka školní družiny

Jolana Dvořáková jolana.dvorakova@zskamenka.cz   314, 2. patro  

Vychovatelka školní družiny

Jaroslava Vančurová

jaroslava.vancurova@zskamenka.cz

  125, přízemí  

VYUČUJÍCÍ

         
Třídní učitelka I. A Mgr. Yvetta Jeřábková yvetta.jerabkova@zskamenka.cz   302, 2. patro 15
Třídní učitelka I. B Petra Novotná petra.novotna@zskamenka.cz   300, 2. patro 16
Třídní učitel II. A Mgr. Jakub Obraz jakub.obraz@zskamenka.cz   314, 2. patro 14

Třídní učitelka II. B

Mgr. Mariola Rychlá Wygrys mariola.rychla@zskamenka.cz   317, 2. patro 15

Třídní učitel 3. třídy

2. učitel v 3. třídě

Mgr. Petr Černý 

Bc. Simona Vrbová

petr.cerny@zskamenka.cz   

simona.vrbova@zskamenka.cz

 

316, 2. patro

27

Třídní učitelka 4. třídy

Bc. Simona Vrbová

simona.vrbova@zskamenka.cz

 

218, 1. patro

21

Třídní učitelka V. A

Mgr. Šárka Marečková

sarka.mareckova@zskamenka.cz

 

301, 2. patro

12

Třídní učitelka V. B 

Mgr. Petra Diepoldová petra.diepoldova@zskamenka.cz   200, 1. patro 20

Třídní učitelka 6. třídy

Mgr. Věra Jelínková

vera.jelinkova@zskamenka.cz

 

213, 1. patro

20

Třídní učitel 7. třídy

Mgr. Martin Blahník

martin.blahnik@zskamenka.cz

 

103, přízemí

16

Třídní učitelka 8. třídy

Mgr. Ivana Holanová

ivana.holanova@zskamenka.cz

 

104, přízemí

23

Třídní učitelka 9. třídy

Mgr. Daniela Novotná daniela.novotna@zskamenka.cz   313, 2. patro 23

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Ivona Trlidová

ivona.trlidova@zskamenka.cz

  119, přízemí  
paní učitelka bez třídnictví Mgr. Helena Krausová helena.krausova@zskamenka.cz   sborovna, 202, 1. patro  

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Zuzana Kavanová zuzana.kavanova@zskamenka.cz   213, 1. patro  
paní učitelka bez třídnictví  Bc. Věra Krulišová vera.krulisova@zskamenka.cz   119, přízemí  
tandemová učitelka pro 4. a 5. ročník Ing. Marta Hlavatá marta.hlavata@zskamenka.cz   kabinet Mat, přízemí  

ASISTENTKY PEDAGOGŮ

         
AP v I. A

Bc. Marie Izajová

marie.izajova@zskamenka.cz

  302, 2. patro  

AP v I. B

Kamila Provazníková kamila.provaznikova@zskamenka.cz   300, 2. patro  
AP v II. A

Ing. Michaela Kubešová

michaela.kubesova@zskamenka.cz

  314, 2. patro  
AP v II. B Jana Štolbová jana.stolbova@zskamenka.cz   317, 2. patro  

AP ve 3. třídě

Zdeňka Sechovcová zdenka.sechovcova@zskamenka.cz   316, 2. patro  

AP ve 4. třídě

Zdeňka Líbalová

zdenka.libalova@zskamenka.cz

  218, 1. patro  

AP v V. A

Zdeňka Líbalová

zdenka.libalova@zskamenka.cz

  301, 2. patro  

Hana Verdánová

hana.verdanova@zskamenka.cz

  301, 2. patro  

AP v V. B

Monika Severová

monika.severova@zskamenka.cz

  200, 1. patro  

AP v 6. třídě

Lenka Klečáková

lenka.klecakova@zskamenka.cz

  213, 1. patro  

AP v 7. třídě, 

AP pro žáky se sociálním znevýhodněním

Pavlína Slavíčková

pavlina.slavickova@zskamenka.cz

  103, přízemí  

AP v 8. třídě

Lenka Klečáková

lenka.klecakova@zskamenka.cz

  104, přízemí  

AP v 9. třídě, 

AP pro žáky se sociálním znevýhodněním

Zdeňka Balšánková

zdenka.balsankova@zskamenka.cz

  313, 2. patro  

školní asistentka,

Ing. Marta Hlavatá

marta.hlavata@zskamenka.cz

  kabinet MAT, přízemí  

ukrajinské asistentky pedagoga, adaptační koordinátorky pro ukrajinské žáky

Mgr. Nataliia Panchenko

nataliia.panchenko@zskamenka.cz

  313, 2. patro  

Mgr. Svitlana Didenko

svitlana.didenko@zskamenka.cz

  313, 2. patro  
ukrajinská asistentka pedagoga s kvalifikací psycholožka Mgr. Iryna Zakharova iryna.zakharova@zskamenka.cz   konzultovna, 206, 1. patro  
TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PERSONÁL          

paní školnice

Štěpánka Babinská

stepanka.babinska@zskamenka.cz

  102, přízemí  

pan údržbář

Jiří Zavoral

jiri.zavoral@zskamenka.cz

  102, přízemí  

paní uklízečka

Ivana Doležalová

ivana.dolezalova@zskamenka.cz

  102, přízemí  
TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (projekt)          

sociální pracovník

Mgr. Miloš Březina

milos.brezina@zskamenka.cz

  konzultovna, 206, 1. patro  

psycholožka

Mgr. Barbora Hošková

barbora.hoskova@zskamenka.cz

  konzultovna, 206, 1. patro  

psycholožka

Mgr. Jana Kmochová

jana.kmochova@zskamenka.cz

  konzultovna, 206, 1. patro  

speciální pedagožka

Mgr. Adéla Mikulová

adela.mikulova@zskamenka.cz

  konzultovna, 206, 1. patro  

 

Galerie

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k