Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Kamenná stezka 40
284 01 Kutná Hora
 
tel: 327 512 229, 605 295 120
ředitelna:  736 752 225
ID datové schránky: xqzav7k
telefon do školní družiny: 739 209 306
číslo účtu školy: 6015-18229161/0100
 
IČO: 70877564
IZO: 102226440
RED IZO (identifikátor školy): 600046320
 
 

 

Organizační zajištění školy:

Funkce

Jméno

E-mail

Ředitel školy      (uvolněná funkce)

Mgr. Vít Šnajdr

 

Zástupkyně ředitele pověřená řízením školy

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

Zástupkyně ředitele

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

Asistentka ředitele Martina Polívková martina.polivkova@zskamenka.cz

Ekonomka školy

Bc. Anna Šnajdrová

anna.snajdrova@zskamenka.cz

Výchovná poradkyně

zastupuje

Mgr. Hana Vrbová

Mgr. Libuše Štická

hana.vrbova@zskamenka.cz

libuse.sticka@zskamenka.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Markéta Miláčková

marketa.milackova@zskamenka.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

Koordinátorka ŠVP

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

Metodik ICT Mgr. Věra Jelínková vera.jelinkova@zskamenka.cz

Koordinátorka EVVO

Mgr. Šárka Marečková

sarka.mareckova@zskamenka.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Jarmila Nováková

jarmila.novakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny Jana Jonáková jana.jonakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny

Jolana Dvořáková jolana.dvorakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny

Jaroslava Vančurová

jaroslava.vancurova@zskamenka.cz

Pedagogové

   
Třídní učitel 1. třídy Mgr. Petr Černý petr.cerny@zskamenka.cz

2. učitel v 1. třídě

Mgr. Jakub Obraz jakub.obraz@zskamenka.cz

Třídní učitelka 2. třídy

Mgr. Yvetta Jeřábková yvetta.jerabkova@zskamenka.cz

Třídní učitelka III. A

zastupuje

Mgr. Hana Vrbová

Petra Novotná

hana.vrbova@zskamenka.cz

petra.novotna@zskamenka.cz

Třídní učitelka III. B

Mgr. Michaela Králíková michaela.kralikova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 4. třídy

Mgr. Markéta Miláčková marketa.milackova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 5. třídy

Mgr. Šárka Marečková sarka.mareckova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 6. třídy

Mgr. Ivana Holanová ivana.holanova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 7. třídy

Mgr. Daniela Novotná daniela.novotna@zskamenka.cz

Třídní učitelka 8. třídy

Mgr. Věra Jelínková vera.jelinkova@zskamenka.cz

Třídní učitel 9. třídy

Mgr. Martin Blahník martin.blahnik@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Ivona Trlidová

ivona.trlidova@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví Mgr. Helena Krausová helena.krausova@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Zuzana Kavanová zuzana.kavanova@zskamenka.cz

Asistentky pedagoga

   
AP v 1. třídě Marie Izajová marie.izajova@zskamenka.cz

AP ve 2. třídě

Petra Dandová

petra.dandova@zskamenka.cz

AP ve III. A

Jana Mihalíková

jana.mihalikova@zskamenka.cz

 

Hana Verdánová hana.verdanova@zskamenka.cz

AP ve III. B

Zdeňka Sechovcová zdenka.sechovcova@zskamenka.cz

AP ve 4. třídě

Julie Dostálová julie.dostalova@zskamenka.cz

AP v 5. třídě

zastupuje

Petra Novotná

Zdeňka Líbalová

petra.novotna @zskamenka.cz

zdenka.libalova@zskamenka.cz

AP v 6. třídě Věra Krulišová vera.krulisova@zskamenka.cz

AP v 7. třídě

Zdeňka Balšánková zdenka.balsankova@zskamenka.cz

AP v 8. třídě

Lenka Klečáková lenka.klecakova@zskamenka.cz

AP v 9. třídě

Pavlína Slavíčková

pavlina.slavickova@zskamenka.cz

Školnice

Štěpánka Babinská

stepanka.babinska@zskamenka.cz
Údržbář Jiří Zavoral jiri.zavoral@zskamenka.cz
Uklízečka Ivana Doležalová ivana.dolezalova@zskamenka.cz

Ošetřovatelka kocoura Amose

Štěpánka Babinská

stepanka.babinska@zskamenka.cz

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání