Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

 
Telefonní kontakt:
kancelář: 327 512 229, 605 295 120
- omlouvání absencí, organizační údaje, ap.
ředitelna:  736 752 225
telefon do školní družiny: 739 209 306
 
ID datové schránkyxqzav7k
 
číslo účtu školy: 6015-18229161/0100
 
IČO: 70877564
IZO: 102226440
RED IZO (identifikátor školy): 600046320

 

Organizační zajištění školy:

Funkce

Jméno

E-mail

VEDENÍ ŠKOLY

   

Ředitelka školy       (jmenovaná po dobu  výkonu uvolněné funkce Mgr. Víta Šnajdra)

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

Zástupkyně ředitelky pro technicko-hospodářské záležitosti Bc. Anna Šnajdrová anna.snajdrova@zskamenka.cz
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ    

Výchovná poradkyně

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

Školní speciální pedagožka

Mgr. Markéta Miláčková

marketa.milackova@zskamenka.cz

Školní metodička prevence

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

     
Asistentka ředitelky Martina Polívková martina.polivkova@zskamenka.cz

Koordinátor ŠVP

Mgr. Petr Černý

petr.cerny@zskamenka.cz

Metodik ICT Mgr. Věra Jelínková vera.jelinkova@zskamenka.cz

Správce školní ICT, webu a facebooku školy

Věra Krulišová

vera.krulisova@zskamenka.cz

Koordinátorka EVVO

Mgr. Šárka Marečková

sarka.mareckova@zskamenka.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA    

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Jarmila Nováková

jarmila.novakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny Jana Jonáková jana.jonakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny

Jolana Dvořáková jolana.dvorakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny

Jaroslava Vančurová

jaroslava.vancurova@zskamenka.cz

VYUČUJÍCÍ

   
Třídní učitel I. A Mgr. Jakub Obraz jakub.obraz@zskamenka.cz

Třídní učitelka I. B

Mgr. Mariola Rychlá Wygrys mariola.rychla@zskamenka.cz

Třídní učitel 2. třídy         2. učitel v 2. třídě

Mgr. Petr Černý        Petra Novotná

petr.cerny@zskamenka.cz   petra.novotna@zskamenka.cz

Třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Yvetta Jeřábková

yvetta.jerabkova@zskamenka.cz

Třídní učitelka IV. A

Mgr. Šárka Marečková

sarka.mareckova@zskamenka.cz

Třídní učitelka IV. B 

Mgr. Petra Diepoldová petra.diepoldova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 5. třídy

Mgr. Markéta Miláčková

marketa.milackova@zskamenka.cz

Třídní učitel 6. třídy

Mgr. Martin Blahník

martin.blahnik@zskamenka.cz

Třídní učitelka 7. třídy

Mgr. Ivana Holanová

ivana.holanova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 8. třídy

Mgr. Daniela Novotná daniela.novotna@zskamenka.cz

Třídní učitelka 9. třídy

Mgr. Věra Jelínková vera.jelinkova@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Ivona Trlidová

ivona.trlidova@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví Mgr. Helena Krausová helena.krausova@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Zuzana Kavanová zuzana.kavanova@zskamenka.cz

ASISTENTKY PEDAGOGŮ

   
AP v I. A

Ing. Michaela Kubešová

michaela.kubesova@zskamenka.cz

AP ve 2. třídě

Bc. Marie Izajová

    Kamila Provazníková

marie.izajova@zskamenka.cz

kamila.provaznikova@zskamenka.cz

AP ve 3. třídě

Petra Dandová

petra.dandova@zskamenka.cz

AP ve IV. A

Zdeňka Líbalová         Hana Verdánová

zdenka.libalova@zskamenka.cz   hana.verdanova@zskamenka.cz

AP ve IV. B

Zdeňka Sechovcová zdenka.sechovcova@zskamenka.cz

AP v 5. třídě

Julie Dostálová julie.dostalova@zskamenka.cz
AP v 6. třídě

Pavlína Slavíčková

pavlina.slavickova@zskamenka.cz

AP v 7. třídě

Věra Krulišová

vera.krulisova@zskamenka.cz

AP v 8. třídě

Zdeňka Balšánková

zdenka.balsankova@zskamenka.cz

AP v 9. třídě

Lenka Klečáková

lenka.klecakova@zskamenka.cz

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PERSONÁL    

paní školnice

Štěpánka Babinská

stepanka.babinska@zskamenka.cz
pan údržbář Jiří Zavoral jiri.zavoral@zskamenka.cz
paní uklízečka Ivana Doležalová ivana.dolezalova@zskamenka.cz
TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ    
sociální pracovník Mgr. Miloš Březina milos.brezina@zskamenka.cz
psycholožka Mgr. Barbora Hošková barbora.hoskova@zskamenka.cz
psycholožka Mgr. Helena Hošková helena.hoskova@zskamenka.cz
speciální pedagožka Mgr. Adéla Mikulová adela.mikulova@zskamenka.cz
psycholožka, adaptační koordinátorka pro ukrajinské žáky Mgr. Iryna Zakharova iryna.zakharova@zskamenka.cz

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg