Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Kamenná stezka 40
284 01 Kutná Hora
 
tel: 327 512 229, 605 295 120
ředitelna:  327 512 976, 736 752 225
ID datové schránky: xqzav7k
telefon do školní družiny: 739 209 306
 
IČO: 70877564
IZO: 102226440
RED IZO (identifikátor školy): 600046320
 

 

Organizační zajištění školy:

Funkce

Jméno

E-mail

Ředitel školy      (uvolněná funkce)

Mgr. Vít Šnajdr

 

Zástupkyně ředitele pověřená řízením školy

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

melechova@zsks.kutnahora.cz

Zástupkyně ředitele

Mgr. Libuše Štická

sticka@zsks.kutnahora.cz

Asistentka ředitele Martina Polívková polivkova@zsks.kutnahora.cz

Ekonomka školy

Bc. Anna Šnajdrová

annasnajdrova@zsks.kutnahora.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Hana Vrbová

vrbova@zsks.kutnahora.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Markéta Miláčková

milackova@zsks.kutnahora.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

melechova@zsks.kutnahora.cz

Koordinátorka ŠVP

Mgr. Libuše Štická

sticka@zsks.kutnahora.cz

Koordinátorka EVVO

Mgr. Šárka Marečková

mareckova@zsks.kutnahora.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Jarmila Nováková

novakova.jarmila@zsks.kutnahora.cz

Vychovatelka školní družiny

Jana Jonáková

jonakova@zsks.kutnahora.cz

Školní asistentka pro školní družinu

Jaroslava Vančurová

vancurova@zsks.kutnahora.cz

Pedagogové

Mgr. Martin Blahník

 

blahnik@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Ivana Holanová

 

holanova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Věra Jelínková

 

jelinkova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Yvetta Jeřábková

 

jerabkova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Zuzana Kavanová

kavanova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Helena Krausova

krausova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Michaela Malinová

 

malinova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Šárka Marečková

 

mareckova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Markéta Miláčková

 

milackova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Daniela Novotná

 

novotna@zsks.kutnahora.cz

 

Petra Novotná

pnovotna@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Ivona Trlidová

trlidova@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Kateřina Veselá

 

vesela@zsks.kutnahora.cz

 

Mgr. Hana Vrbová

 

vrbova@zsks.kutnahora.cz

 

 

 

Asistentky pedagoga

Zdeňka Balšánková

balsankova@zsks.kutnahora.cz

 

Petra Dandová

dandova@zsks.kutnahora.cz

 

Marie Izajová

izajova@zsks.kutnahora.cz

 

Lenka Klečáková

klecakova@zsks.kutnahora.cz

 

Věra Krulišová

krulisova@zsks.kutnahora.cz

 

Jana Mihalíková

mihalikova@zsks.kutnahora.cz

 

Veronika Muchová

muchova@zsks.kutnahora.cz

 

Zdeňka Sechovcová

sechovcova@zsks.kutnahora.cz

 

Lenka Šturmová

sturmova@zsks.kutnahora.cz

 

Hana Verdánová

verdanova@zsks.kutnahora.cz

 

Simona Vrbová

vrbovas@zsks.kutnahora.cz

Školnice

Štěpánka Babinská

 
Údržbář Jiří Zavoral  
Uklízečka Ivana Doležalová  

Ošetřovatelka kocourka Amose, školního maskota 

Štěpánka Babinská

 

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání