Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Škola

Na koho se mám obrátit, když...

Na koho se mám obrátit, když...

Superadministrator

Vloženo: 19. února 2021 v 13:10

Zobrazeno: 1212×

Vážení rodiče, milí žáci,

určitě máte na školu občas, možná i dost často, nějakou tu otázku.

Snažili jsme se s kolegy shromáždit tzv. FAQs, tedy FREQUENTLY ASKED QUESTIONS neboli ČASTO POKLÁDANÉ OTÁZKY, které najdete níže.

 

Naše vize

Naše vize

Superadministrator

Vloženo: 19. února 2021 v 13:03

Zobrazeno: 1498×

Naší vizí je „ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA“.

Naše heslo je:   Zvedni hlavu, zapoj sílu, Kamenka tě podrží...

 

Zřizovací listina

Andrea Melechová

Vloženo: 19. března 2019 v 13:58

Rozpočet školy

Mgr. Vít Šnajdr

Vloženo: 1. srpna 2017

Zobrazeno: 7409×

Koncepce rozvoje školy

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 6. září 2016

Zobrazeno: 11883×

Níže uvedený dokument představuje záměry rozvoje školy na období 2016-2020.

Nový školní řád - platný od 1. 9. 2020

Vloženo: 5. září 2016

Zobrazeno: 21134×

Milí žáci, vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 bude platit nový školní řád, který zohledňuje povinnou účast na distanční výuce podle zákona číslo 349/2020 Sb. 

 

Do části I. oddíl C jsme přidali bod 5:

5. V souvislosti s vydáním zákona č. 349/2020 Sb. o zvláštních pravidlech při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách platí pro omlouvání absencí žáků při distanční výuce stejná pravidla jako v bodech 1 a 4 oddílu C.

ŠVP

Superadministrator

Vloženo: 9. září 2013

Zobrazeno: 36471×

Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu začala na naší škole od školního roku 2007/2008 v prvních a šestých třídách. Pro tento program jsme stanovili motivační název "Tvořivá stezka", který vyplývá z jeho charakteristiky. Ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka podle ŠVP ZV ve všech ročnících školy.
Od školního roku 2013/2014 vyučujeme podle nově upraveného vzdělávacího programu.
Ve školním roce 2016/2017 došlo k dalším úpravám ŠVP.
Od školního roku 2020/2021 platí nový ŠVP (počínaje 1. ročníkem), který zavádí povinný předmět Anglický jazyk už od 1. třídy, upravuje hodnocení výsledků vzdělávání v předmětu Německý jazyk a upravuje vzdělávání ve školní družině. Pro organizaci výuky angličtiny v ročnících 2. až 9. platí ŠVP stávající.
Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2020

Vloženo: 2. září 2013

Zobrazeno: 21164×

Milí žáci, vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 budou platit nová Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád), která zohledňují povinnou účast na distanční výuce podle zákona číslo 349/2020 Sb. 

 

Kolektivní smlouva

Vloženo: 11. října 2011

Zobrazeno: 23899×

Charakteristika školy

Charakteristika školy

Vloženo: 16. února 2010

Zobrazeno: 39207×

Základní škola sídlí v původní historické budově z roku 1910, ale snažíme se ji neustále vylepšovat. Naplňujeme ji moderními učebními pomůckami a také za pomoci žáků a učitelů zlepšujeme celkové prostředí. Základní škola Kamenná stezka poskytuje vzdělání žákům podle vlastního vzdělávacího programu „Tvořivá stezka“; jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům. Počínajíce školním rokem 2018/2019 se na naší škole vyučuje podle zásad vzdělávacího programu Začít spolu orientovaným na dítě.
Na obou stupních základní školy nabízíme volitelné předměty. Žáci mohou zároveň vybírat z nabídky zájmových kroužků. Po skončení vyučování se o naše děti postarají vychovatelky ze školní družiny.

Zřizovatel

Superadministrator

Vloženo: 18. ledna 2010

Zobrazeno: 33546×

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

Historie školy

Historie školy

Superadministrator

Vloženo: 5. ledna 2010

Zobrazeno: 37050×

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg