Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Škola

Zřizovací listina

Andrea Melechová

Vloženo: 19. března 2019 v 13:58

Rozpočet školy

Mgr. Vít Šnajdr

Vloženo: 1. srpna 2017

Zobrazeno: 5310×

Koncepce rozvoje školy

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 6. září 2016

Zobrazeno: 10965×

Níže uvedený dokument představuje záměry rozvoje školy na období 2016-2020.

Nový školní řád - platný od 1. 9. 2016

Vloženo: 5. září 2016

Zobrazeno: 19061×

ŠVP

Superadministrator

Vloženo: 9. září 2013

Zobrazeno: 32223×

Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu začala na naší škole od školního roku 2007/2008 v prvních a šestých třídách. Pro tento program jsme stanovili motivační název "Tvořivá stezka", který vyplývá z jeho charakteristiky. Ve školním roce 2011/2012 probíhá výuka podle ŠVP ZV ve všech ročnících školy.Od školního roku 2013/2014 vyučujeme podle nově upraveného vzdělávacího programu.Ve školním roce 2016/2017 došlo k dalším úpravám ŠVP.
Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2019

Klasifikační řád - platný od 1. 9. 2019

Vloženo: 2. září 2013

Zobrazeno: 19129×

Kolektivní smlouva

Vloženo: 11. října 2011

Zobrazeno: 22331×

Charakteristika školy

Charakteristika školy

Vloženo: 16. února 2010

Zobrazeno: 36480×

Základní škola sídlí v původní historické budově z roku 1910, ale snažíme se ji neustále vylepšovat. Naplňujeme ji moderními učebními pomůckami a také za pomoci žáků a učitelů zlepšujeme celkové prostředí. Základní škola Kamenná stezka poskytuje vzdělání žákům podle vlastního vzdělávacího programu „Tvořivá stezka“; jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům. Počínajíce školním rokem 2018/2019 se na naší škole vyučuje podle zásad vzdělávacího programu Začít spolu orientovaným na dítě.
Na obou stupních základní školy nabízíme volitelné předměty. Žáci mohou zároveň vybírat z nabídky zájmových kroužků. Po skončení vyučování se o naše děti postarají vychovatelky ze školní družiny.

Zřizovatel

Superadministrator

Vloženo: 18. ledna 2010

Zobrazeno: 31232×

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

Historie školy

Historie školy

Superadministrator

Vloženo: 5. ledna 2010

Zobrazeno: 34537×

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání