Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace výchovné poradkyně

Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 17:20

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zobrazeno: 52×

Vážení rodiče, milí žáci,

jste srdečně zváni na VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje, který připravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu . Na portále se prezentují střední školy Středočeského kraje, které měly zájem se představit žákům ZŠ a jejich rodičům a oslovit je ke studiu na jejich školách. Střední školy poskytly videa nebo prezentace, popř. náborové letáky, které si pro nábor žáků připravily.

Tato forma představení byla zvolena jako pomoc školám vzhledem k omezením, která nyní probíhají. Běžně tyto školy využívají představení na veletrzích škol, kde dochází k přímé komunikaci, toto bohužel není nyní umožněno. 

Kromě dalších zajímavých informací najdete na portále také termíny on line dní otevřených dveří některých škol.

V příloze najdete plakát a pozvánku k akci.

Distanční den otevřených dveří na Masarykově střední škole chemické v Praze

Distanční den otevřených dveří na Masarykově střední škole chemické v Praze

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu v 11:38

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zobrazeno: 17×

ZDE naleznete informační brožuru ke stažení, prezentaci o studiu na škole, virtuální procházku školou a rozhovory se studenty.

Přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Andrea Melechová

Vloženo: 29. října v 7:53

Platnost do: 31. května 2021 v 23:59

Zobrazeno: 107×

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT zveřejnilo informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře pro letošní školní rok.

Kam po devítce

Andrea Melechová

Vloženo: 27. října v 6:58

Platnost do: 31. května 2021 v 23:59

Zobrazeno: 87×

Vážení rodiče vycházejících žáků, 

na webu kampodevitce.cz můžete získat další tipy, rady a cenné informace, které Vám mohou pomoct při výběru té nejvhodnější školy a toho nejvhodnějšího povolání pro Vaši vycházející ratolest.

Pro odběr pravidelných Newsletterů je třeba se na webu zaregistrovat.

V příloze najdete Průvodce.


S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Informace pro vycházející žáky - tipy

Andrea Melechová

Vloženo: 23. října v 14:27

Platnost do: 30. května 2021 v 23:59

Zobrazeno: 93×

Milí deváťáci a další naši vycházející žáci, 

máme pro vás několik tipů, které by vám mohly usnadnit Vaše rozhodování, kam se vydat po absolvování povinné školní docházky.

 

Volba povolání - Informace pro rodiče osmáků a deváťáků

Volba povolání - Informace pro rodiče osmáků a deváťáků

Andrea Melechová

Vloženo: 18. září v 9:13

Platnost do: 30. června 2021 v 23:59

Zobrazeno: 143×

Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se ruší Přehlídka škol v Kolíně, neuskuteční se ani Veletrh škol v kutnohorském Lorci a Úřad práce ruší skupinové poradenství, které probíhá v rámci výuky (návštěva pracovnice ÚP u nás nebo návštěva našich žáků na ÚP).

Pokud budete mít zájem, Úřad práce poskytuje individuální poradenství pro volbu povolání - obracejte se, prosím na

Mgr. Annu Přecechtělovou, vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání,

tel.: +420 950 131 441

email : anna.precechtelova@uradprace.cz

S pozdravem

Andrea Melechová Ruthová

Pozvánka na den otevřených dveří na SOŠ uměleckořemeslná v Praze

Andrea Melechová

Vloženo: 31. srpna v 5:51

Platnost do: 31. března 2021 v 23:59

Pro žáky 8. a 9. ročníku a jejich rodiče

Mgr. Hana Vrbová

Vloženo: 14. listopadu 2019 v 10:15

Volba povolání - na koho se můžete obrátit,

Pro žáky 8. a 9. ročníku a jejich rodiče

Mgr. Hana Vrbová

Vloženo: 13. listopadu 2019 v 19:41

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol v ČR pro žáky 8. a 9. ročníků

Volba povolání

Volba povolání

Mgr. Hana Vrbová

Vloženo: 8. října 2019 v 18:47

Určeno pro žáky 8., 9. ročníku a jejich rodiče. V příoze najdete plánované aktivity naší školy, které Vám můžou usnadnit volbu povolání v tomto školním roce.

Konzultace výchovné poradkyně, plán práce

Konzultace výchovné poradkyně, plán práce

Mgr. Hana Vrbová

Vloženo: 15. září 2019 v 18:13

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání