Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Na Kutnohorsku vzniknou dva mobilní týmy dětského duševního zdraví

  • Andrea Melechová

Vloženo: 11. února v 18:28

Platnost do: 31. srpna 2031 v 23:59

Zobrazeno: 171×

Na Kutnohorsku vzniknou dva mobilní týmy dětského duševního zdraví

Ve spolupráci s Eduzměnou a díky podpoře Norských fondů

začnou od července 2021 působit na Kutnohorsku

dva mobilní multidisciplinární týmy duševního zdraví, jejichž cílem je

podpora psychického zdraví dětí a adolescentů,

prevence rozvoje psychických onemocnění a

prevence deinstitucionalizace a především

podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním a speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem projektu je taktéž zlepšení dostupnosti potřebných služeb, vzdělávání oborových expertů a přenos efektivního zahraničního diagnosticko-intervenčního přístupu NEUROSEKVENČNÍ MODEL do českých podmínek. V neposlední řadě se projekt zabývá osvětou a destigmatizací duševního onemocnění mezi širokou veřejností.

Více informací v příloze.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání