Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Andrea Melechová

Vloženo: 29. října 2019 v 6:42

Platnost do: 31. října 2030 v 23:59

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola realizuje projekt číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011768 pod názvem Kamenka II v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP.
 

Investiční prioritou projektu je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF).

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Jedná se o investici do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k