Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis ze schůzky Rady školních parlamentů 18. 6. 2020

  • Andrea Melechová

Vloženo: 21. června 2020 v 21:54

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Zobrazeno: 408×

Ve čtvrtek 18. 6. jsme se společně s Honzou Zlatohlávkem (předsedou naší Žákovské školní rady) zúčastnili Rady školních parlamentů společně s ostatními delegáty škol v Kutné Hoře.

Nejdříve pan místostarosta Vít Šnajdr představil vítězné projekty městského Pébéčka, kterými jsou Zeleň v Kutné Hoře od základní školy Jana Palacha a Kultivace vodní nádrže Lorec a okolí od Církevního gymnázia.

Dalším důležitým bodem jsou Návrhy činnosti Rady školních parlamentů Kutné Hory

  • Vstup do Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM)

Žáci by se podíleli na akcích a soutěžích NPDM a zvolili bychom si delegáta za Radu, který by na celorepublikových jednáních reprezentoval Kutnou Horu na Magistrátu hlavního města Prahy a

        účastnil se diskuzí o školním i mimoškolním životě mladých lidí.   

                                                                                                                                Odhlasováno a schváleno

  • Spolupráce s nadací Kutná Hora – památka UNESCO

Nadace Kutná Hora – památka UNESCO je provozovatelem Dačického domu; žáci by se zde mohli

podílet na besedách, vystupovat u příležitosti historických akcí a být mladými představiteli kulturního života ve městě.

                                                                                                                             

                                                                                                                  Odhlasováno a schváleno

  • Zavedení členství nezávislého na delegaci ze školní samosprávy

Na městských činnostech se nebudou podílet pouze ti studenti, kteří byli svými spolužáky zvoleni do školní samosprávy a následně delegováni do Rady, nýbrž umožní podílení se na naší komunitě všem žákům všech členských škol, kteří budou aktivní a najdou své uplatnění v daném projektu.

                                                                                                                   Odhlasováno a schváleno

 

Zbylých sedm činností bude projednáno na další schůzce Rady školních parlamentů, která by se měla uskutečnit v novém školním roce na konci záři 2020.

 

Autor: Daniel Hrbek, 8. třída

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání