Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt EU peníze školám - Moderní škola 2010

  • Mgr. Libuše Štická

Vloženo: 5. listopadu 2012

Zobrazeno: 20070×

Škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a čerpá finanční podporu. Prostředky jsou využity především na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (tvorba digitálních učebních materiálů), na nákup hardwaru a softwaru, další vzdělávání pedagogického sboru. Z těchto finančních prostředků jsme čerpali největší částku na vybavení nové počítačové učebny a na zakoupení dvaceti žákovských notebooků.
 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro níže uvedené ročníky, předměty a tematické okruhy. Na;autory příslušných sad jsou níže uvedeny e-mailové adresy, učitelé poskytnou na požádání příslušné DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ ČR.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání