Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 22. května 2018

Odpovědná osoba pověřence: Ing. Jan Gubáš, nar. 26.2.1963, bytem Všechovice 69, 666 03 Tišnov, tel. 733 187 073, e-mail: gubas@catania.cz (dle smlouvy mezi Městem Kutná Hora a CATANIA GROUP s.r.o.)

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání