Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie školy

  • Superadministrator

Vloženo: 5. ledna 2010

Zobrazeno: 37824×

Budova naší školy Kamenná stezka je postavena ve středu města. Byla uvedena do provozu v roce 1910. Tehdy mladočeská správa, vedoucí město v letech 1892 - 1919, měla za cíl vybudovat z Kutné Hory regionálně významné školské středisko. Výrazem těchto ambic se kromě dalších podniků stala novostavba Lindnerova učitelského ústavu, který do té doby sídlil v Hrádku. Pozemky na nároží dnešní Štefánikovy ul. a Kamenné stezky čp. 40 pro ni darovalo město, projekt vypracovali stavební radové c. a k. místodržitelství v Praze Sylvestr Schapka a Rudolf Vomáčka v letech 1905 - 1907. Stavba novobarokní budovy Lindnerova učitelského ústavu, proběhla v letech 1907 - 1910 pod vedením okresního inženýra Viléma Bejšovce.
Schapka a Vomáčka stavbu pojali jako volně rozvinuté funkční těleso na půdorysu připomínajícím písmeno U.
V dvoutraktových křídlech do Štefánikovy ul. a Kamenné stezky byly umístěny učebny a kabinety, východní křídlo tvoří obdélná kaple s trojbokým presbytářem. Hlavní křídlo obrácené ke Kamenné stezce je členěno dvěma rizality a vrcholí třemi barokně tvarovanými štíty před mansardovými a valbovými střechami. Stavba má kvalitní novobarokní detailování, které však už v době jejího vzniku vyznívalo zastarale, což pociťovala i jinak dosti konzervativně smýšlející kutnohorská veřejnost.

Pozn. (excerpt s. 428)
Tvář oficielních kutnohorských novostaveb prvního desetiletí nového století dokreslovala architektura novobarokní, nová budova Lindnerova učitelského ústavu na Kamenné stezce čp. 40/1, kam se ústav přestěhoval z pozdně gotického Hrádku. Nešlo o obecní, nýbrž státní investici. Obec však Pacákovým prostřednictvím už od devadesátých let naléhala na uskutečnění tohoto projektu, pro nějž v roce 1902 uvolnila pozemek. Plány ústavu vypracovali stavební radové c. k. místodržitelství v Praze Sylvestr Schapka a Rudolf Vomáčka (Podvysocké listy 7. 6. 1907). Posudek c. k. okresního hejtmanství v Kutné Hoře z 22. 3. 1907 se mimo jiné zmiňuje o projektovaných fasádách, které jsou "jednoduché, ústavu však důstojné" (posudek je uložen ve spisu archivu stavebního úřadu v Kutné Hoře, Hlouška čp. 40). Při otevření ústavu v červnu 1910 se obecenstvo nejvíce podivovalo "účelnému i krásnému zařízení vnitřnímu" (Podvysocké listy 3. 6. 1910). Autor (?) už uvedeného článku o kutnohorském školství z Podvysockých listů 27. 5. 1910 se však naproti tomu podivoval nad tím, "že i nový ústav postaven jest slohem barokovým, který snad byl před 130 lety vhodným tehdejším poměrům, ale dnes požadavkům moderním a lidem, kteří mají vkus a estetické cítění, jest jen hrubou urážkou". Nejcennějším přínosem této stavby se i dnes zdá být její půdorys, téměř funkcionalisticky členitý a volně rozvinutý do prostoru, a přece zpevňující urbanistickou osnovu zvoleného místa. Dientzehoferovským fasádám, jakkoli staromódním, pak nelze upřít jistý profesionální švih. 

Budova řadu let fungovala jako učitelský ústav. V současné době je základní školou pro žáky ve věku od 6 - 15 let. 

 

ŠKOLA V DATECH

 

 

2.4.1908

zahájení stavby (pro Lindnerův učitelský ústav)

21.5.1910

slavnostní vysvěcení budovy (ředitel Vladimír Mikan)

1910-11

1.školní rok, ředitel František Ruffer (až do roku 1927)

1914-15

1. světová válka

24.10.1914

budova zabrána pro vojenský špitál

1915-16

filiálka nemocnice pro vojáky

1918

v první polovině září škola vyprázdněna, 2 roky nutné opravy

1920-21

opět výuka, poprvé dívčí pobočky při 1. – 3. roč.

1923-24

dívčí pobočky při všech ročnících

1927

ředitel Josef Holub

1928-29

dívčí pobočky zrušeny, ústav se stal koedukačním

6.11.1939

škola zabrána Němci

1940 

ředitel František Voráček

srpen 1941

budova dočasně uvolněna

1943

opět zabrána NSDAP

1947-48

ústav má jen 4. ročník

1948

poslední absolventi, likvidace ústavu

od 1.9.1948

2. sřední škola ředitel Jiří Kopřiva (do šk. r. 50/51) ředitel Jaroslav Tůma (do r. 54/55)

od 1953-54

název 2. osmiletá střední škola

1.9.1955

střední pedagogická škola ředitel Václav Sedláček ředitel cvičné školy Jaroslav Hájíček

1961

škola rozdělena na 
a) ZDŠ (1. – 5. roč) Komenského – ředitel Oldřich Podolák
b) ZDŠ K.H. vnitřní město (6. – 9. roč.)
ředitel Antoním Schwarz až do roku 72/73
dále ve funkci ředitele František Starý (bývalý oši)

1975-76

na škole opět i 10 tříd 1. stupeň ZDŠ

1976-1989

ředitel Miloslav Růžička (zemřel 26. 10. 1989)

1989 - 31. 12. 1991

ředitelka Miroslava Dušková

od 1.1.1992  do 31.1. 2004

ředitel Mgr. Miroslav Roudný

od 1.2.2004 do 31. 7. 2008

ředitelka Mgr. Lída Jůnová

od 1.8.2008
ředitel Mgr. Radek Pařez
 
  ředitel Mgr. Vít Šnajdr
současnost jmenovaná do doby vyhlášení výsledku konkurzu Mgr. Andrea Melechová Ruthová

 

 

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k