Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

1. Úvod

Záměr otevřít na ZŠ Kamenná stezka 1. třídu vzdělávající děti v programu Začít spolu vznikla z iniciativy rodičů budoucích kutnohorských prvňáčků na jaře 2017.
Rodiče, kteří si přáli pro své děti inovativní přístup ke vzdělávání a v nabídce státních škol ve městě ho nenašli, se obrátili s žádostí na školskou komisi města. Po prezentaci myšlenky školské komisi následovala exkurze do trutnovské ZŠ kpt. Jaroše se zástupci vedení města a panem ředitelem (základní škola, kde jsou děti v části tříd vyučovány tradiční formou vzdělávání a v části tříd v programu Začít spolu), a první společné setkání rodičů s panem ředitelem na naší škole.
Začít spolu je mezinárodní vzdělávací program, který je v České republice akreditován, a na základních školách je realizován od roku 1996. Program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a jeho hlavní cíle jsou:
  • dítě jako tvůrce svého vzdělání
  • rodič jako vítaný partner školy
  • učitel jako průvodce dítětem na jeho cestě vzdělání
V rámci České republiky existuje v současnosti několik státních základních škol, které nabízí vzdělání ve třídách s klasickou výukou vedle paralelních tříd praktikující výuku dle různých vzdělávacích principů (Začít spolu, Montessori, Waldorf,…). Děti v rámci celé školy nejsou kromě času ve třídách nijak rozdělovány (společná družina, nabídka volnočasových kroužků,…).
Naše škola je vzhledem ke své poloze v centru města, koncepci rozvoje školy, dostatečné kapacitě výukových prostor a zkušenosti práce s individuálními potřebami dětí ideálním místem pro rozšíření nabídky základního vzdělávání dětí kutnohorských občanů.

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k