Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

5. Často kladené dotazy

Bude docházka do třídy v programu Začít spolu zpoplatněná?
Nebude. Jsme státní školské zařízení, zřizovatelem naší školy je Město Kutná Hora. Školné tedy v naší škole nevybíráme.
Kolik dětí bude ve třídě?
Stávající počet žáků ve třídách naší školy se pohybuje okolo 20. V přibližně stejném počtu bychom rádi měli obsazené třídy programu Začít spolu. Do budoucna bude samozřejmě záležet na zájmu rodičů. Dle zkušeností pedagogů z ostatních škol je toto vhodný minimální počet dětí pro práci v centrech aktivit (děti se dělí do 4-5 skupinek a při menším počtu dětí ve třídě by skupinky již byly velmi malé). Zároveň se v programu Začít spolu dá díky jeho principům poměrně dobře pracovat i s více než dvaceti dětmi ve třídě.
V naší škole jsme ve třídách zvyklí na spolupráci vyučujícího s asistentem pedagoga. Budeme se snažit, aby i třídy Začít spolu měly alespoň pro část svých aktivit k dispozici asistenta pedagoga.
Bude pro děti k dispozici družina?
Ano. Pro všechny děti z tříd programu Začít spolu i z běžných tříd bude k dispozici ranní i odpolední družina. Stejně tak si budou děti z celé školy moci vybírat z nabízených zájmových kroužků.
Jak to je s obědy?
V naší škole nemáme k dispozici výdejnu jídel. Děti z celé školy dochází do školní jídelny Jiráskovy sady při blízké Základní škole T. G. Masaryka.
Kdy bude začínat vyučování?
První hodina ve třídách Začít spolu bude začínat stejně jako vyučování celé školy, tedy v 7:50.
Je třída Začít spolu nějak speciálně vybavená?
Ve třídách Začít spolu je standardním vybavením koberec, kde se děti setkávají k rannímu i hodnotícímu kruhu, případně zde i pracují v průběhu dne. Lavice ve třídě nejsou uspořádány klasickým způsobem (pohled všech žáků na tabuli). Zpravidla jsou rozmístěny do 4-5 skupinek tzv. „hnízd“. Děti často také nemají vlastní místo v jedné konkrétní lavici (pokud se nejedná o dítě se speciálními potřebami), sedají si dle své ranní volby, případně se v rámci lavic přemisťují. Ve třídách také bývá dostatek otevřených polic a skříněk – děti si zde zakládají svá portfolia, v jiných jsou uloženy materiály pro práci dětí v centrech aktivit.
V rámci třídy nebo školy (např. na chodbě) mívají děti volně k dispozici knihovnu s dostatkem encyklopedií a dalších knih, které často používají pro práci v centrech aktivit.
Konkrétní vybavení třídy / školy záleží na pedagogovi a možnostech třídy / školy.
Bude mé dítě dostatečně připravené na přechod na víceleté gymnázium?
Školní vzdělávací program je závazný pro klasický vzdělávací přístup i pro třídy programu Začít spolu. Odlišná je pouze cesta, která vede k dosažení cílů vzdělávacího programu. Dle zkušenosti z jiných základních škol děti po absolvování prvního stupně základní školy vedené v programu Začít spolu přijímací zkoušky na víceletá gymnázia zvládají srovnatelně s dětmi ze tříd s klasickou výukou.
Bydlíme mimo spádovou oblast ZŠ Kamenná stezka, můžeme přijít k zápisu?
Ano. Třídy programu Začít spolu budou otevřené všem zájemcům o tento způsob vzdělávání.
Budou děti v rámci vyučování pobývat často venku?
Výuka dětí v programu Začít spolu probíhá především v prostorech školy. Je na pedagogovi, kdy a v jaké míře do výuky pobyt dětí mimo školní budovu zařadí. V naší škole máme k dispozici malý zadní dvůr, na velké části pozemku je nově vybudované multifunkční sportovní hřiště. Blízké okolí nabízí městské prostředí, v dostupné pěší vzdálenosti jsou i menší parky.

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k