Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

5. Často kladené dotazy

Bude docházka do třídy v programu Začít spolu zpoplatněná?
Nebude. Jsme státní školské zařízení, zřizovatelem naší školy je Město Kutná Hora. Školné tedy v naší škole nevybíráme.
Kolik dětí bude ve třídě?
Stávající počet žáků ve třídách naší školy se pohybuje v průměru okolo 18. Do budoucna bychom chtěli udržet počet do maximálně 22 žáků ve třídě, i vzhledem k reálné kapacitě školy. Dle zkušeností pedagogů z ostatních škol je toto vhodný minimální počet dětí pro práci v centrech aktivit (děti se dělí do 4-5 skupinek po 4-5 dětech). 
V naší škole jsme ve třídách zvyklí na spolupráci vyučujícího s asistentem pedagoga. Snažíme se, aby všechny třídy měly alespoň pro část svých aktivit k dispozici asistenta pedagoga.
Bude pro děti k dispozici družina?
Ano. Pro všechny děti je k dispozici ranní i odpolední družina. Stejně tak si mohou děti z celé školy vybírat z nabízených zájmových kroužků.
Jak to je s obědy?
V naší škole nemáme k dispozici výdejnu jídel. Děti z celé školy dochází do školní jídelny Jiráskovy sady při blízké Základní škole T. G. Masaryka.
Kdy bude začínat vyučování?
První hodina začíná v 7:50.
Je třída Začít spolu nějak speciálně vybavená?
Ve třídách je standardním vybavením koberec, kde se děti setkávají k rannímu i hodnotícímu kruhu, případně zde i pracují v průběhu dne. Lavice ve třídě většinou nejsou uspořádány klasickým způsobem (pohled všech žáků na tabuli). Zpravidla jsou rozmístěny do 4-5 skupinek tzv. „hnízd“. Děti často také nemají vlastní místo v jedné konkrétní lavici (pokud se nejedná o dítě se speciálními potřebami), sedají si dle své ranní volby, případně se v rámci lavic přemisťují; důvodem je jednak ochrana zdraví a jednak i podpora komunikace každého s každým. Ve třídách také bývá dostatek otevřených polic a skříněk – děti si zde zakládají svá portfolia, v jiných jsou uloženy materiály pro práci dětí v centrech aktivit.
V rámci třídy nebo školy (např. na chodbě) mívají děti volně k dispozici knihovnu s dostatkem encyklopedií a dalších knih, které často používají pro práci v centrech aktivit.
Konkrétní vybavení třídy / školy záleží na pedagogovi a možnostech třídy / školy.
Bude mé dítě dostatečně připravené na přechod na víceleté gymnázium?
Školní vzdělávací program je závazný pro klasický vzdělávací přístup i pro třídy programu Začít spolu. Odlišná je pouze cesta, která vede k dosažení cílů vzdělávacího programu. Dle zkušeností z jiných základních škol děti po absolvování prvního stupně základní školy vedené v programu Začít spolu přijímací zkoušky na víceletá gymnázia zvládají srovnatelně s dětmi ze tříd s klasickou výukou (ve školním roce 2022/2023 se na osmileté gymnázium dostaly 3 ze 4dětí, které konaly přijímací zkoušky).
Bydlíme mimo spádovou oblast ZŠ Kamenná stezka, můžeme přijít k zápisu?
Ano. V případě vyššího počtu zájemců pak pro přijetí platí kritéria. Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025 najdete ZDE.
Budou děti v rámci vyučování pobývat často venku?
Výuka dětí v programu Začít spolu probíhá především v prostorách školy, ale snažíme se zařazovat i aktivity a učení venku. Je na pedagogovi, kdy a v jaké míře do výuky pobyt dětí mimo školní budovu zařadí. V naší škole máme k dispozici malý zadní dvůr, na velké části pozemku je nově vybudované multifunkční sportovní hřiště. Blízké okolí nabízí městské prostředí, v dostupné pěší vzdálenosti jsou i menší parky.

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k