Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši partneři

Dopis pro Dobrého Anděla

Dopis pro Dobrého Anděla

Andrea Melechová

Vloženo: 14. prosince 2021 v 17:02

Platnost do: 31. prosince 2031 v 23:59

Zobrazeno: 1333×

Milý Dobrý Anděli,

chtěla bych se s tebou podělit o obrovskou radost, kterou ve mně dnes vyvolal Tvůj velkorysý dar pro jednoho z našich žáků - rád by býval jel na školní lyžařský výcvik, ale vzhledem k nepříznivé rodinné finanční situaci to vypadalo, že nebude moci jet.

Ty jsi mi ale dnes odpoledne na dveře ředitelny nalepil obálku s nápisem "Dobrý anděl - pro Andreu Melechovou", ze které vypadl dopis a 4.100,- Kč (které je potřeba za zájezd zaplatit).

V dopise jsi přesně specifikoval, pro koho je dar určen, za jakým účelem, z jakého důvodu, za jakých podmínek ho bude lze čerpat a co se má stát, pokud podmínky nebudou dodrženy.

Milý anděli, po tváři mi tečou slzy dojetí a já ti jménem dotyčného žáka moc děkuji a moc si tvého daru vážím. Potvrzuješ můj náhled na svět, kde existuje vzájemná pomoc a podpora a kde, když se chce, tak jde...snad všechno heartheartheart

 

P.S.: Respektuji tvé přání zůstat v anonymitě a nebudu po tobě pátrat.

S úctou

Andrea Melechová Ruthová

MAP Kutnohorsko

MAP Kutnohorsko

Andrea Melechová

Vloženo: 5. prosince 2021 v 11:42

Platnost do: 31. prosince 2031 v 23:59

Zobrazeno: 1015×

V pátek 3. 12. 2021 jsme od MAP Kutnohorsko/MAS Lípa pro venkov obdrželi dárek v podobě

25ks knih, 4ks deskových her a 2ks robotické hračky Ozobot BIT,

to vše ve prospěch rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti našich žáků.

Tento dárek byl škole zapůjčen a od 31. 12. 2021, po schválení Radou Města Kutná Hora, přejde do vlastnictví školy.

Velké díky MAPu Kutnohorsko!

Občanská poradna Kutná Hora

Občanská poradna Kutná Hora

Andrea Melechová

Vloženo: 25. června 2021 v 13:12

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Služba je určena pro všechny, kdo se ocitli v nouzi a potřebují poradenskou pomoc.

Poděkování našim dárcům

Poděkování našim dárcům

Andrea Melechová

Vloženo: 23. června 2021 v 9:26

Platnost do: 30. června 2031 v 23:59

Zobrazeno: 1368×

V souvislosti s pandemií COVID19 a zavedením distanční výuky i do základního vzdělávání škole velmi narostla potřeba informační a komunikační (ICT) techniky a sluší se tak poděkovat všem, kdo se na rozšíření našeho malého a zastarávajícího ICT parku podíleli.

MENSA ČR

MENSA ČR

Andrea Melechová

Vloženo: 22. března 2021 v 17:47

Zobrazeno: 1178×

Od roku 2020 se naše škola zapojuje do logické olympiády, kde mohou děti prokázat odvahu používat vlastní rozum.

"... v této soutěži tě nikdo nezkouší. Ty sám můžeš zjistit, co dokážeš a co tě baví. 
... úlohy tě potrápí, ale taky tě budou bavit. 
... nejsi šprt a ze školy nenosíš samé jedničky? Logická olympiáda není o naučených znalostech, ale o zdravém rozumu, kreativním myšlení a schopnosti samostatného uvažování...."

Nadační fond Eduzměna

Nadační fond Eduzměna

Andrea Melechová

Vloženo: 18. února 2021 v 7:03

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1097×

VIZE: 

Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století. 

NZDM Archa - Na jedné lodi

NZDM Archa - Na jedné lodi

Andrea Melechová

Vloženo: 27. června 2019 v 17:02

Mezioborová platforma pro partnerství a spolupráci ve prospěch ohrožených dětí, mládeže a jejich rodin.

khnet.info

khnet.info

Vloženo: 4. listopadu 2014

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha

Vloženo: 18. ledna 2014

Projekt Adopce na dálku založila Arcidiecézní charita v Praze v roce 1993. Děti do projektu vybírají místní vesnické komise a rozhodujícím kritériem pro jejich výběr jsou chudoba a skutečnost, že dítě bez pomoci adoptivních rodičů nemůže z finančních důvodů navštěvovat školu.
V roce 2010 se naše škola stala adoptivními rodiči Sumayi z Ugandy. Detaily projektu jsou umístěny v záložce Projektová činnost.
Maják - oblastní charita Kutná Hora

Maják - oblastní charita Kutná Hora

Vloženo: 18. ledna 2014

Děti naší školy mají možnost pravidelně navštěvovat a navštěvují Centrum Maják. Zde jsou jim nabízeny volnočasové aktivity, doučování a logopedie pro děti školního věku.
Nová škola

Nová škola

Vloženo: 18. ledna 2014

Do projektu se naše škola zapojila v roce 2013 a spolu s třemi dalšími školami se stala pilotmí školou.
Cílem projektu Školní asistrent  je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních služeb poskytovaných ZŠ.
Ovoce do škol

Ovoce do škol

Vloženo: 18. ledna 2014

Evropský projeet na podporu zdravé výživy. Již druhým rokem je naše škola zapojena do evropského projektu Ovoce do škol. Cílem projektu je podpořit zdravou výživu a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí. Každý týden dostávají žáci 1.-5. ročníku ke svačině zdarma ovoce nebo zeleninu.
Policie ČR

Policie ČR

Vloženo: 18. ledna 2014

„Ajaxův zápisník“ je prevenitvní projekt pro žáky 2.ročníku.
Cílem je zvyšovat právní vědomí již u dětí mladšího školního věku; průvodce jim dělá policejní pes Ajax. Žáci dostávají zápisník, s kterým pracují po celý rok za pomoci učitelů a rodičů. Policisté pro ně připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se od policejního psa Ajaxe naučili. Zápisník obsahuje 10 témat, každé téma je vždy na 1 měsíc ve školním roce. Témata jsou zařazena vhodně vzhledem k věku žáků. Malí školáci se postupně seznamují s policistou, s činnostmi policie, dopravní tématikou a od listopadu začínají závažnější témata, kdy již děti znají "svého policistu" a navykli si na práci se zápisníkem.
Probační a mediační služba ČR pro Střdočeský kraj

Probační a mediační služba ČR pro Střdočeský kraj

Vloženo: 18. ledna 2014

Projekt určený žákům 8. ročníku je komplexně zaměřen na minimalizaci rirzik vedoucích k trestné činnosti a trestné odpovědnosti.
Prostor o.s.

Prostor o.s.

Vloženo: 18. ledna 2014

Preventivní programy o.s. Prostor jsou určeny pro žáky II. stupně naší školy, jejich třídní učitelé, metodika prevence a rodiče žáků cílové skupiny.
Jejich cílem je pomáhat a  předcházet negativním jevům rizikového chování.
Program primární prevence Prostor plus o.p.s. se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších projevů rizikového chování jako: rasismus, xenofobie, šikana, kyberšikana, projevy agrese, sexuální rizikové chování  a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).
Sfumato - splývavé čtení

Sfumato - splývavé čtení

Vloženo: 18. ledna 2014

Naše škola přistoupila  v loňském roce do projektu OP VK „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“ finančně podporuje především vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této metody SFUMATO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® a jejího know-how je společnost ABCMusic v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou.
V současné době je metoda Sfumato vnímána jako inovativní, ale především velmi účinná metoda výuky počátečního čtení na I. stupni ZŠ.
Zdravé zuby

Zdravé zuby

Vloženo: 18. ledna 2014

Výukový program péče o chrup
Pod horami o.s.

Pod horami o.s.

Vloženo: 18. ledna 2014

Program zaměřený na ekologickou výchovu

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k