Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pod horami o.s.

Vloženo: 18. ledna 2014

Program zaměřený na ekologickou výchovu

Občanské sdružení POD HORAMI vzniklo v roce 2013. Sídlí v Kutné Hoře, Jana Palacha 166.

Sdružení podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat upřednostňování obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Sdružení připravuje výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ, semináře a dílničky pro učitele i pro veřejnost.

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání