Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie

  • Superadministrator

Vloženo: 28. srpna 2020 v 8:24

Ořez stromů

Ořez stromů

Andrea Melechová

Vloženo: 19. dubna v 5:16

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 49×

31. března se na Kamence ořezávaly stromy, především lípa na dvoře, jejíž větve hrozily padat na terasu, kterou chceme znovu zútulnit a zpřístupnit našim žákům k relaxačním a jiným aktivitám.

Drobný ořez byl proveden rovněž na jinanu rostoucím před budovou školy a kaštanu rostoucím z boku budovy školy, v ulici Štefánikova.

Rozkvetlá louka

Rozkvetlá louka

Andrea Melechová

Vloženo: 19. dubna v 4:45

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 35×

Díky všem našim žákům, kteří se zapojili do výzvy Města Kutná Hora, za krásné obrázky - budeme vás informovat o tom, kde své obrázky najdete, i o odměně, která vás nemine :-)

Galerie na plotě

Galerie na plotě

Andrea Melechová

Vloženo: 19. dubna v 4:29

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 51×

S obnovením školního života obnovujeme i naší Galerii na plotě - díky 3. B a paní učitelce s paní asistentkou!

Ocenění za výzdobu stromků pro město

Ocenění za výzdobu stromků pro město

Andrea Melechová

Vloženo: 29. prosince 2020 v 9:17

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 218×

Děkujeme našim žákům a vyučujícím, kteří se na výzdobě stromků podíleli, a Městu Kutná Hora v osobě pana místostarosty za dary.

Přáníčka pro klienty Domova Barbora

Přáníčka pro klienty Domova Barbora

Andrea Melechová

Vloženo: 21. prosince 2020 v 9:23

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 266×

Děkuji všem zúčastněným za krásná přání ❤

Opravy a úpravy na Kamence v listopadu a prosinci 2020

Opravy a úpravy na Kamence v listopadu a prosinci 2020

Andrea Melechová

Vloženo: 21. prosince 2020 v 9:14

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 258×

Při rekonstrukci suterénu jsme zjistili, že nám do něj zatéká v místě svodu dešťové vody ze západní strany budovy, směrem do ulice Štefánikovy. Konstatovali jsme havarijní stav gajgru a po ukončení prací v suterénu se Stavitelství NV pana ing. Vokouna pustilo do nápravy havárie...

Kamenka ve vánočním

Kamenka ve vánočním

Andrea Melechová

Vloženo: 7. prosince 2020 v 5:50

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 356×

Tělocvik v době covidové

Tělocvik v době covidové

Andrea Melechová

Vloženo: 7. prosince 2020 v 5:46

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 360×

Pokud je to jen trochu možné, tráví vyučující s dětmi čas venku ...

Stromek pro Kutnohořany

Stromek pro Kutnohořany

Andrea Melechová

Vloženo: 7. prosince 2020 v 5:35

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 330×

Jako už v loňském roce, i letos se Město Kutná Hora rozhodlo využít květinové věže i v zimě. 

Čtvrťáci zase společně ve škole - ADVENTNÍ ČAS

Čtvrťáci zase společně ve škole - ADVENTNÍ ČAS

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 2. prosince 2020 v 15:56

Zobrazeno: 381×

4. třída - Jak se cítím ve třídě? Jak mi jde učení?

4. třída - Jak se cítím ve třídě? Jak mi jde učení?

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 9. října 2020 v 22:56

Platnost do: 1. září v 23:59

Zobrazeno: 482×

4. třída – třídní assembly

4. třída – třídní assembly

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 9. října 2020 v 22:55

Platnost do: 1. září v 23:59

Zobrazeno: 462×

PREVENCE - 4. ročník

PREVENCE - 4. ročník

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 27. září 2020 v 16:40

Zobrazeno: 434×

Pravěk názorně - 4. ročník

Pravěk názorně - 4. ročník

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 27. září 2020 v 16:39

Zobrazeno: 431×

Tajemné budovy a postavy Kutné Hory

Tajemné budovy a postavy Kutné Hory

Petra Novotná

Vloženo: 17. září 2020 v 17:14

Platnost do: 30. června v 23:59

Projektový týden Zbraslavice - společně jsme vkročili do nového školního roku

Projektový týden Zbraslavice - společně jsme vkročili do nového školního roku

Mgr. Markéta Miláčková

Vloženo: 15. září 2020 v 23:49

Platnost do: 30. září v 23:59

Zobrazeno: 582×

Projektový týden ve Zbraslavicích si začátkem září společně užily děti z 3. A+B a 4. třídy. Počasí nám přálo, páni kuchaři vařili výborně, splnilo se nám vše, na co jsme se těšili (výlety, sportovní aktivity a soutěže, malování  na obličej, bojovka, opékání špekáčků). Podívejte, jak nám společně bylo fain : ). 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání