Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2020/2021

  • Superadministrator

Vloženo: 1. září 2020 v 11:16

3. A opět spolu ve škole

Petra Novotná

Vloženo: 12. dubna v 20:05

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 114×

Plnění výzvy Rozhýbej své tělo

Plnění výzvy Rozhýbej své tělo

Věra Krulišová

Vloženo: 6. března v 20:46

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 155×

Výzva Rozhýbej své tělo se začala rychle šířit...

Suterén Kamenné stezky část II.

Suterén Kamenné stezky část II.

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 7:26

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 350×

V rámci projektu IROP „Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa“, s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255 jsme mohli zrekonstruovat místnost pro řemeslnou dílnu, místnost pro strojní dílnu, místnost pro skládek, místnost určenou pro toalety chlapecké i dívčí, místnost pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu, částečně chodbu a vstupní schody.

V této části Vám nabízíme fotodokumentaci výměny oken a proměny chodby a WC.

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 7:25

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Zobrazeno: 346×

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně, milí kolegové, 

s potěšením Vám mohu oznámit, že v úterý 10. listopadu 2020 proběhla v suterénu naší budovy závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu, za účasti zástupců MÚ Kutná Hora - stavebního úřadu a odboru správy majetku, zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pana místostarosty, generálního dodavatele stavby ing. Vokouna a zástupců investora, tedy naší školy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání