Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čtvrtý kurzík pro předškolní děti

  • Mgr. Yvetta Jeřábková

Vloženo: 1. dubna 2019 v 17:16

Platnost do: 30. září 2030 v 23:59

Ve čtvrtek 28. března proběhla čtvrtá část kurzu „Začít spolu“, která se uskutečňuje za podpory Města Kutná Hora.

Jako hlavní téma setkání jsme si zvolili „Moje město“. Využili jsme povídání spojené s pohybem pro lepší zapamatování, básničku, kde byla klíčová slova, která se prolínala celým kurzíkem , obrázky a fotografie i písničku s využitím interaktivní tabule.

 Děti si zopakovaly barvy, geometrické tvary  a přiměřenou formou se dozvěděly něco o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, což následně využily v centrech aktivit jako OBJEVITELÉ, STAVITELÉ a OCHRÁNCI PŘÍRODY. V prvním centru skládaly části obrázků kutnohorských památek podle předlohy, ve druhém tvořily plánek města podle svých představ a ve třetím centru třídily odpad.

Rodiče byli přítomni na začátku, dále pro ně byla připravena diskuze v sousední třídě na téma inkluze (rozhovor vedli někteří rodiče stávajících žáčků z 1. A a 2. třídy). Na závěr rodiče předškoláčků hledali ukrytý poklad podle zadaných indicií, ale na objevení skrýše museli navést děti, které si překvapení v podobě truhličky s groši vyzvedly.

Děti si odnášely nové poznatky, zasmály se, zaskotačily si a všichni dohromady jsme prožili příjemné odpoledne…A příště naposledy.

Galerie

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k