Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

I pedagogický sbor se stále učí...

  • Věra Krulišová

Vloženo: 3. února v 10:02

Platnost do: 28. února 2030 v 23:59

I pedagogický sbor se stále učí...

Ve čtvrtek 1. 2. se aula naší školy proměnila v třídu, ve které usedlo 34 paní učitelek, asistentek, vychovatelek, pánů učitelů, aby společně strávili den plný učení.

Tématem dne bylo zavádění systému PBIS, což je systém podpory pozitivního chování. S průvodkyní Zuzanou Sedláčkovou jsme si nastavili jasný cíl:

= dozvědět se, co je to “to PBIS” a jak nám pomůže ve zvládání náročného chování žáků.

V úvodní části - evokace - jsme si popsali neurosekvenční model (fungování mozku). Zároveň nám informace posloužily jako připomínka školení z přípravného týdne na začátku školního roku.

V prostřední části školení - učení - jsme debatovali a vybírali hodnoty, které ve sboru sdílíme. Na těchto hodnotách pak budeme stavět jednotlivá pravidla a následné kroky k jejich osvojení.

Na závěr školení - reflexe - jsme si shrnuli, co si odnášíme z dnešního dne a zda se naše očekávání naplnila.

 

Úkoly pro přîště, které nás v rámci implementace PBIS  ještě čekají, jsou jasné:

- druhý vzdělávací den sboru připadne na 27.3.2024

- sjednotíme přístupy a očekávání vůči žákům (týkající se jejich chování)

- tato očekávání zformulujeme a vizualizujeme

- sjednotíme se v přístupu k chování nežádoucímu

Tento proces zavádění principů PBIS bude trvat zřejmě několik let, my ale věříme, že dlouhodobá systematická práce s tímto systémem nám přinese své ovoce.

 

Z dotazníku, který následně rozeslala paní ředitelka jako podklad ke zpětné vazbě k tomuto školení, vybíráme několik anonymních odpovědí:

 

Jak nám PBIS pomůže ve zvládání náročného chování žáků?

V prevenci - když dokážeme respektovat základní potřeby dětí, příp. je i předjímat, ubude nám náročných situací.

Jak se do takového dítěte vcítit s přemýšlet,co ho k takovému chování vede.

Zaměříme se na chování žáků, které je žádoucí.

Ukážou nám možnosti řešení a předcházení situacím.

 

Co sis ze čtvrtečního semináře odnesl/a?

Mile mě překvapily hodnoty - že jsme se na několika z nich shodli ve velkém počtu. Tipy na aktivizaci dětí během výuky (budu aplikovat i na sebe) :-); větší strukturu ve svých znalostech, co vlastně PBIS přístup obnáší.

Některé zajímavé statistické údaje, jinak žadné výrazné novinky, pocit sounáležitosti s kolektivem spolupracovníků.

Zopakoval jsem si důležitost mimovolních mechanismů na učební proces a omezenost užívání jazyka v učebních procesech.

Tento seminář mi připomněl spoustu užitečných informací ohledně fungování mozku a lidských reakci. Dal mi inspiraci do hodin, jak pracovat s pravidly. A také mi ukázala, že máme podobné názory, hodnoty.

Hodnoty, které ve sboru sdílíme. Představu o tom, jak těžká práce při naformulování očekávaného chování to bude.

Galerie

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k