Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP

  • Superadministrator

Vloženo: 4. ledna 2020 v 21:29

logo_IROP.jpg

6. třída na pracovkách v nové dílně

6. třída na pracovkách v nové dílně

Andrea Melechová

Vloženo: 5. prosince 2021 v 15:39

Platnost do: 31. prosince 2031 v 23:59

Zobrazeno: 1064×

Přinášíme několik fotografií z provozu naší nové dílny.

Šesťáky jsme zastihli při výrobě jednoduché dřevěné krabičky. Na dotaz odpovídají, že je práce v dílnách baví a že sem rádi chodí.

Žáci předem dostali informace o tom, jak má krabička vypadat a jak má vypadat postup.

Dále dostali předpřipravené díly, které si ovšem museli sami upravit do požadovaných rozměrů.

A pak už následovalo zatloukání hřebíků, jejich vytahování v případě, že se nedařilo.....

A výsledek? Uvidíte v galerii :-)

Suterén Kamenné stezky část II.

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 7:19

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1610×

V rámci projektu IROP „Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa“, s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255 jsme díky finanční podpoře z EU ve výši téměř 4 milionů Kč mohli zrekonstruovat místnost pro řemeslnou dílnu, místnost pro strojní dílnu, místnost pro skládek, místnost určenou pro toalety chlapecké i dívčí, místnost pro toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu, částečně chodbu a vstupní schody.

V této části Vám nabízíme fotodokumentaci výměny oken a proměny chodby a WC.

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Suterén Kamenné stezky znovu ožívá

Andrea Melechová

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 5:16

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1396×

 

Vážení rodiče, milí žáci, milé kolegyně, milí kolegové, 

s potěšením Vám mohu oznámit, že v úterý 10. listopadu 2020 proběhla v suterénu naší budovy závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu, za účasti zástupců MÚ Kutná Hora - stavebního úřadu a odboru správy majetku, zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pana místostarosty, generálního dodavatele stavby ing. Vokouna a zástupců investora, tedy naší školy.

Odvoz kontejneru

Odvoz kontejneru

Andrea Melechová

Vloženo: 17. června 2020 v 0:16

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1667×

V pondělí 15. 6. odjel první kontejner naplněný nejrůznějšími vyřazenými věcmi ze suterénu. Následovat budou nepochybně další, naplněné sutí, starými okny a podobně...

Společnými silami

Společnými silami

Andrea Melechová

Vloženo: 16. června 2020 v 23:51

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1747×

Prostory v suterénu určené pro dílnu řemesel se nám v sobotu 13. 6. podařilo vyklidit, obrovský kontejner naplnit. Díky, naši úžasní rodiče! Díky, naši úžasní zaměstnanci! 

Přípravy na vyklízení suterénu

Přípravy na vyklízení suterénu

Andrea Melechová

Vloženo: 12. června 2020 v 14:59

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Zobrazeno: 1336×

Vážení rodiče,

dnes na školním dvoře zaparkoval obrovský kontejner. Zítra mezi 8. a 14. hodinou se ho pokusíme společně zaplnit a uvolnit tak místo v suterénu pro učebnu řemesel, na níž škola získala dotaci od IROPu a kterou bude v 2. polovině roku 2020 budovat firma Stavitelství NV, s.r.o.

Moc Vám děkujeme za spolupráci.

P. S.: Rukavice, roušky a pracovní oděv s sebou :-)

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k