Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Začít spolu

Začít spolu

Program Začít spolu je v naší škole přítomný již od školního roku 2018/2019, kdy jsme otevřeli dvě první třídy, ve třídě B byly děti vzdělávány v akreditovaném programu Začít spolu, ve třídě A byly děti vzdělávány tradičně, s prvky Začít spolu. 

Od roku 2019/2020 už jsou všechny děti od 1. ročníku vzdělávány v tomto programu, všichni učitelé, asistentky i vychovatelky se postupně dále vzdělávají, zejména prostřednictvím letní školy Začít spolu (5 dní), která probíhá každoročně o prázdninách; k tomu patří i spousta dalšího vzdělávání týkajícího se rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících - v oblasti rozvoje gramotností žáků (čtenářské, matematické, finanční, digitální), aktivizačních metod, kriteriálního hodnocení, formativního přístupu, kritického myšlení... atd.

Postupně jsme zaváděli jednotlivé prvky Začít spolu (ranní kruh, centra aktivit, reflektivní kruh), za metodické podpory od Step by Step; zjistili jsme, že základním předpokladem pro rozvoj kompetencí u dětí (komunikace, spolupráce, řešení problémů, učení...) je bezpečné prostředí, že aktivitu a odpovědnost za vlastní učení chceme přesunout na dítě a že se musíme naučit, jak toho dosáhnout. V letošním roce, 2023/2024, absolvujeme monitoring kvality Začít spolu, tedy ověření, jak to u nás se Začít spolu máme a na co bychom se do budoucna měli zaměřit.

Principy Začít spolu, metody a formy práce chceme z prvního dostat i na druhý stupeň - v roce 2022/2023 absolvovala skupina vyučujících několik inspirativních návštěv na různých školách, kde se o Začít spolu snaží i na 2. stupni, abychom inspiraci mohli přenést i k nám do školy, v rámci našich podmínek a našich možností.

Klademe důraz na partnerství mezi učitelem, žákem a rodičem, důležitá je pro nás práce na vztazích ve třídě, vedeme žáky ke vzájemnému respektu a spolupráci, vždy si najdeme čas pro jednání s rodiči a jsme rádi za jejich podněty, podporu a spolupráci.

Záměr otevřít na ZŠ Kamenná stezka 1. třídu vzdělávající děti v programu Začít spolu vznikl z iniciativy rodičů budoucích kutnohorských prvňáčků na jaře 2017. Rodiče, kteří si přáli pro své děti inovativní přístup ke vzdělávání a v nabídce státních škol ve městě ho nenašli, se obrátili s žádostí na školskou komisi města. Po prezentaci myšlenky školské komisi následovala exkurze do trutnovské ZŠ kpt. Jaroše (základní škola, kde byly děti v té době v části tříd vyučovány tradiční formou vzdělávání a v části tříd v programu Začít spolu) se zástupci vedení města a panem ředitelem Šnajdrem, a první společné setkání rodičů s panem ředitelem Šnajdrem na naší škole. 

První seminář

Superadministrator

Vloženo: 14. listopadu 2017

Zobrazeno: 7365×

Úvodní lekce kurzu pro předškoláky

Úvodní lekce kurzu pro předškoláky

Vloženo: 7. března 2018

Zobrazeno: 5814×

Dne 6. 3. 2018 proběhl za podpory města Kutná Hora na základní škole Kamenná Stezka v Kutné Hoře první kurzík pro předškoláky v programu "Začít spolu". Tento první kurzík sloužil pro vzájemné poznání pedagogů a dětí. Děti si zde vyzkoušely vzájemné naslouchání, práci v centrech aktivit a závěrečné společné zhodnocení práce. Celým kurzíkem je provázely paní učitelky: Alena Jiráková, Mgr. Hana Vrbová, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Kateřina Veselá a Michaela Malinová. Na začátku kurzu si děti přečetly dopis, kde se dozvěděly několik pravidel, která se celý kurz snažily dodržovat (např. mluví jen jeden, pomáháme si apod.). Poté se společně seznámily pomocí dvou krátkých seznamovacích her a následně si prošly čtyři centra aktivit. V těchto centrech aktivit si hrály na básníky, inženýry, písaře a sochaře. V každém centru strávily deset minut a následně pokračovaly do dalšího. Rodiče dětí mezi tím tvořili o svých dětech plakát, kam nalepili fotku svého dítěte a napsali o něm důležité informace. Po skončení center proběhla společná reflexe (hodnotící kruh) dětí a rodiče představili svůj plakát o dítěti. Na samém konci se děti rozloučily naučenou básničkou.

Vzdělávací program Začít spolu

Mgr. Věra Jelínková

Vloženo: 16. března 2018

Zobrazeno: 6103×

Začít spolu - Informační seminář pro rodiče

Začít spolu - Informační seminář pro rodiče

Andrea Melechová

Vloženo: 8. února 2019 v 13:22

Platnost do: 31. října 2030 v 23:59

Ve čtvrtek 7. 2. odpoledne se na Kamence sešli zástupci školy s rodiči současných i budoucích prvňáčků, aby se podělili o své zkušenosti či očekávání a poskytli si informace týkající se vzdělávacího programu Začít spolu.

Video - Začít spolu na Kamence

Video - Začít spolu na Kamence

Andrea Melechová

Vloženo: 13. února 2019 v 6:39

Platnost do: 31. října 2030 v 23:59

Chcete se podívat, jak vypadá práce ve třídě s programem Začít spolu? Podívejte se na video v odkazu!

Video - Začít spolu na Kamence

Video - Začít spolu na Kamence

Andrea Melechová

Vloženo: 13. února 2019 v 6:42

Platnost do: 31. října 2030 v 23:59

Chcete se podívat, jak vypadá práce ve třídě s programem Začít spolu? Podívejte se na video v odkazu!

Třetí kurzík pro předškolní děti

Vloženo: 29. března 2019 v 11:05

Platnost do: 30. září 2030 v 23:59

Třetí kurzík pro předškolní děti

Vloženo: 1. dubna 2019 v 17:14

Platnost do: 30. září 2030 v 23:59

Čtvrtý kurzík pro předškolní děti

Mgr. Yvetta Jeřábková

Vloženo: 1. dubna 2019 v 17:17

Platnost do: 30. září 2030 v 23:59

Ve čtvrtek 28. března proběhla čtvrtá část kurzu „Začít spolu“, která se uskutečňuje za podpory Města Kutná Hora.

Letní škola Začít spolu

Letní škola Začít spolu

Andrea Melechová

Vloženo: 2. září 2019 v 21:19

Platnost do: 30. září 2030 v 23:59

Zobrazeno: 2528×

Předposlední prázdninový týden se osmičlenná část našeho sboru zúčastnila letního kurzu Začít spolu, který se letos konal v Sezimově Ústí.

 

Začít spolu v Kutnohorských listech

Začít spolu v Kutnohorských listech

Andrea Melechová

Vloženo: 11. ledna 2020 v 8:39

Platnost do: 31. ledna 2031 v 23:59

Zobrazeno: 1811×

Jak vypadá den ve třídě Začít spolu? A jaké je hodnocení programu u nás? Tyto informace zveřejnily Kutnohorské listy.

První kurzík Začít spolu

První kurzík Začít spolu

Vloženo: 12. února 2020 v 12:32

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Již třetím rokem na ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka probíhá předškolní kurz v programu „Začít spolu“.

Hodnocení naší práce ve třídách Začít spolu ...

Hodnocení naší práce ve třídách Začít spolu ...

Andrea Melechová

Vloženo: 17. února 2020 v 9:08

Platnost do: 28. února 2031 v 23:59

Zobrazeno: 1895×

.. mentorkou programu Začít spolu, paní Janou Sadilovou.

Druhé setkání Začít spolu

Druhé setkání Začít spolu

Věra Krulišová

Vloženo: 19. února 2020 v 10:04

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

13. 2. v 15:00 hod. u nás proběhl druhý kurzík Začít spolu, tentokrát na téma LIDSKÉ TĚLO.

Kurzík číslo tři

Kurzík číslo tři

Věra Krulišová

Vloženo: 27. února 2020 v 15:59

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Třetí setkání kurzíku Začít spolu pro předškolní děti se uskutečnilo opět ve čtvrtek 20. 2. od 15:00 hod.

Čtvrtý kurzík Začít spolu

Čtvrtý kurzík Začít spolu

Vloženo: 1. března 2020 v 20:53

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se uskutečnil čtvrtý kurz pro předškoláky v programu Začít spolu.

Poslední setkání Začít spolu

Poslední setkání Začít spolu

Vloženo: 24. března 2020 v 15:31

Platnost do: 30. června 2030 v 23:59

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se uskutečnil pátý kurz pro předškoláky v programu Začít spolu.

Kurzík Začít spolu 2022 odstartoval!

Kurzík Začít spolu 2022 odstartoval!

Věra Krulišová

Vloženo: 4. března 2022 v 16:31

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 781×

Ve čtvrtek 3.3. jsme zahájili kurzík "Začít spolu".

Setkání kurzíku Začít spolu No.2

Setkání kurzíku Začít spolu No.2

Věra Krulišová

Vloženo: 11. března 2022 v 21:21

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Zobrazeno: 977×

Ve čtvrtek 10.3. proběhl na naší škole již v pořadí druhý Kurzík projektu Začít spolu s deseti malými předškoláky. 

A teď už jdeme do finále... 4. setkání kurzíku na téma Jaro

A teď už jdeme do finále... 4. setkání kurzíku na téma Jaro

Věra Krulišová

Vloženo: 24. března 2022 v 20:21

Platnost do: 31. srpna 2030 v 23:59

Jarní téma na čtvrtém setkání jsme si s dětmi užili v centrech aktivit i mimo ně.

asociacezs .pngNorway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg feu.jpg

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k